25 miljoen extra voor resolute ‘één gezin, één plan’-aanpak van Jeugdhulp 21 juni 2017

 
Het tweede intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp komt steeds meer naar onze gezinnen toe. Dit is een logische en positieve evolutie die zich ook internationaal doorzet. Daarom versterkt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de jeugdhulp met een extra injectie van 25.000.000 euro. Hierdoor kunnen meer dan 5.000 extra gezinnen, kinderen en jongeren ondersteund en begeleid worden. Lees meer
 
 

Verdere perspectieven in de uitvoering van de Persoonsvolgende financiering 20 juni 2017

 
De doelstelling om de persoonsvolgende financiering als een volwaardig systeem in te voeren wordt gerealiseerd. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap vergroot de garantie op zorg met een persoonsvolgend budget (voor wie zwaardere ondersteuning nodig heeft) of op rechtstreeks toegankelijke hulp (voor wie beperkte ondersteuning nodig heeft) en legt de regie van die ondersteuning bij de gebruiker. Het budget dat de gebruiker ontvangt voor het inkopen van zorg en ondersteuning is afgestemd op de vraag van de gebruiker en niet langer op het toevallig beschikbaar aanbod van voorziening en diensten.  Dit biedt meer zorggarantie, wat ook tegemoetkomt aan de vraag van personen die thuis ondersteund worden. In eerste instantie is bij de omzetting naar het nieuwe systeem uitgegaan van zorgcontinuïteit. Nu wordt een stap verder gezet. Lees meer
 
 

Vlaanderen zet volgende stap naar een eigen Vlaamse sociale bescherming 16 juni 2017

 
De Vlaamse Regering keurde vrijdag een ingrijpende uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming goed. Wie in Vlaanderen vandaag zorg nodig heeft, kan al rekenen op een zorgbudget waarmee hij zijn zorg zelf kan organiseren. Vanaf 2019 worden stap voor stap nieuwe onderdelen toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Wie van deze diensten gebruik wil maken zal een zorgticket krijgen. De jaarlijkse, solidaire zorgbijdrage die iedereen in Vlaanderen aan zijn zorgkas betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg. Lees meer
 
 

30 miljoen euro voor de strijd tegen kinderarmoede via unieke publiek-private samenwerking 15 juni 2017

 
Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby’s en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil dit tij doen keren.  De familie Bernard, Gonda en Emily Vergnes vinden deze cijfers eveneens onaanvaardbaar en willen deze cirkel van armoede doorbreken. Daarom zetten ze samen onder impuls van de Koning Boudewijnstichting,  een unieke publiek-private samenwerking op om gezinnen met jonge kinderen meer kansen te geven. Lees meer
 
 

Nieuwe campagne 1712: tegen partnergeweld bij ouderen 13 juni 2017

 
Er heerst een taboe bij het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

vrijdag, 24 november 2017