Vlaanderen investeert meer dan 55 miljoen euro in infrastructuur voor opvang en zorg van kinderen en jongeren 10 april 2017

 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt in 2017 ruim 55 miljoen euro vrij voor investeringen in infrastructuur van voorzieningen die kinderen en jongeren ondersteunen. Een aanzienlijk deel van dit budget wordt ingezet voor aangepaste infrastructuur voor de opvang van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen binnen de Integrale Jeugdhulp. Ook op de kinderopvang wordt ingezet. Hiermee geeft de Vlaamse overheid ook vorm aan de beleidskeuze om sterk in te zetten op de jongsten en de kwetsbaarsten in onze samenleving.  Lees meer
 
 

Oprichting Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Naar een doorgedreven overlegmodel. 6 april 2017

 
De Vlaamse Regering keurde vrijdag het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité WVG goed. Alle actoren die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren worden hierdoor in de toekomst bij de voorbereiding van het beleid betrokken. Daartoe richt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een tripartite overlegmodel op waaraan de Vlaamse Regering, de vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, verzekeringsinstellingen, uitbetalingsactoren en gebruikers deelnemen. Lees meer
 
 

Limburgs Family Justice Center opent in oktober 4 april 2017

 
Op initiatief van stad en OCMW Hasselt en stad Genk gaat het Limburgs Family Justice Center in oktober 2017 van start op een centrale locatie in Hasselt. Na de pilootfase komt er een tweede locatie in Genk. Het Family Justice Center (FJC) brengt politie, justitie en hulpverlening samen onder één dak. Doel is om nauwer samen te werken bij meldingen van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling, zeker in ernstige en complexe situaties. In een eerste fase gaat het om een pilootproject in de twee grootste politiezones, Carma en Limburg Regio Hoofdstad. Lees meer
 
 

Samen zorgkrachtig maakt werk in zorg werkbaar 19 maart 2017

 
De zesde editie van de Dag van de Zorg werd zondag 19 maart 2017 op gang getrapt door Vlaams minister Jo Vandeurzen. De Dag wil de zorg- en welzijnssector bekender maken bij het brede publiek en tegelijk de duizenden zorgverleners in de sector in de bloemetjes zetten.  170 organisaties actief in zorg en welzijn zetten hun deuren open voor het brede publiek.  De minister opende de Dag bij MedTech Flanders te Gent, een netwerk van 19 Vlaamse kmo’s dat zich toelegt op medische spitstechnologie. De minister benadrukte daar dat samenwerking op alle domeinen in zorg en welzijn de grote uitdaging voor de sector vormt. Nog meer samenwerkenen innovatie op de werkvloer moet ook het werken in de zorgsector weer meer werkbaar maken. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering investeert 10 miljoen euro in de kinderopvang 19 maart 2017

 
Vlaanderen investeert ook in 2017 in kinderopvang. In totaal wordt 10 miljoen euro uitgetrokken. Een deel hiervan wordt geïnvesteerd om subsidies toe te kennen aan kinderopvanginitiatieven die nog niet op enige vorm van financiële ondersteuning konden rekenen. Daarnaast kunnen zowel nieuwe kinderopvangplaatsen als gesubsidieerde initiatieven de omschakeling maken naar plaatsen waarbij ouders betalen voor kinderopvang naargelang hun inkomen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

donderdag, 21 september 2017
donderdag, 21 september 2017
donderdag, 21 september 2017