Vandeurzen zet in op werkbaar werk en extra zorgomkadering in de woonzorgcentra 3 april 2018

 
De zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt, dat wil zeggen dat de bewoners zwaardere vormen van zorg nodig hebben. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt daarom voor het derde jaar op rij geld vrij voor bijkomend personeel in woonzorgcentra om de stijgende zorgzwaarte te ondervangen. Zo zet de Vlaamse Regering, sinds ze in 2014 met de zesde staatshervorming bevoegd werd, de inhaalbeweging van een aangepaste zorgfinanciering van de woonzorgcentra verder door. Er wordt voor dit jaar 14 miljoen euro uitgetrokken voor 1.850 plaatsen en projecten werkbaar werk. Met deze middelen wordt voor ongeveer 250 VTE extra zorgpersoneel gefinancierd om de bewoners in de woonzorgcentra beter op te vangen. Lees meer
 
 

Zelfmoordlijn 1813 beter bereikbaar 29 maart 2018

 
De Zelfmoordlijn 1813 voerde 22% meer chatgesprekken in 2017. Voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is dit een duidelijk signaal dat de bekendheid en de toegankelijkheid van de Zelfmoordlijn 1813 nog steeds toeneemt. “We moeten er dan ook voor zorgen dat de Zelfmoordlijn 1813 en de chatfunctie de vele oproepen aankan. We zetten opgeleide studenten uit menswetenschappelijke richtingen mee in om oproepen van mensen die kampen met zelfdodingsgedachten op een kwaliteitsvolle manier te beantwoorden.” Lees meer
 
 

Vlaanderen investeert €20 miljoen extra voor meer plaatsen in betaalbare en leefbare kinderopvang 29 maart 2018

 
Met een budget van 20,4 miljoen bijkomende subsidies maakt de Vlaamse Regering verder werk van voldoende, betaalbare opvangplaatsen voor ouders en van de leefbaarheid van de kinderopvang voor de organisatoren. Specifieke aandacht gaat naar de toegankelijkheid van kinderopvang door budget te voorzien voor plaatsen die zich richten op kwetsbare kinderen en op flexibele kinderopvang. Lees meer
 
 

Aanklampende woonzorg voor sociale huurders met ernstige psychische problemen 29 maart 2018

 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, trekt jaarlijks 1.200.000 euro uit voor de hulpverlening aan mensen met ernstige psychiatrische problemen en die de geestelijke gezondheidszorg mijden en sociaal wonen. Zes netwerken geestelijke gezondheid volwassenen zijn geselecteerd. Bedoeling is de methodiek later over heel Vlaanderen uit te rollen. Lees meer
 
 

Op korte termijn extra gesloten capaciteit voor heel zware jonge delictplegers 28 maart 2018

 
Om op korte termijn oplossingen te vinden voor de problematiek van de gesloten opvang voor jongeren die delicten plegen in de gesloten instelling van Everberg vond vandaag overleg plaatsen tussen jeugdrechters, parketmagistraten, het agentschap Jongerenwelzijn en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op het overleg, dat constructief verliep, werden concrete beslissingen genomen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr