Nieuwe cijfers tonen hoge vaccinatiegraad bij Vlamingen 8 februari 2017

 
Om de vier jaar laat het agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken hoeveel baby’s, adolescenten en andere doelgroepen in Vlaanderen zich laten vaccineren. De nieuwe studie van 2016, uitgevoerd door de KU Leuven en UAntwerpen, stelt vast dat de vaccinatiegraad bij peuters stabiel en zeer hoog blijft (92,9-96,2%). Ook bij de adolescenten is de vaccinatiegraad hoog, en daar stijgt die nog voor bijna alle vaccins. Voor het eerst werd de vaccinatie van zwangere vrouwen onderzocht: al 69,3% van hen laat zich vaccineren tegen kinkhoest, bijna de helft laat zich vaccineren tegen griep. Tot slot blijken ouders veel vertrouwen te hebben in de werking en het nut van vaccinatie. Lees meer
 
 

Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid focust op vroeg ingrijpen bij kinderen en jongeren 6 februari 2017

 
Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken. In dat nieuwe plan wordt dit jaar alvast 2 miljoen euro bijkomend ingezet, hoofdzakelijk voor de preventie en vroegdetectie van psychische problemen. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren. Lees meer
 
 

Nieuwe financiering voor Vlaamse ziekenhuizen 3 februari 2017

 
De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het zorglandschap. Om in te spelen op de sterk gewijzigde zorgvraag door onder meer vergrijzing, diversiteit en toename van chronische ziekten werd het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen voor ziekenhuizen ontwikkeld. In dialoog met de ziekenhuissector werd nu ook een nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuisinfrastructuur uitgewerkt dat vrijdag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Er wordt €32 miljoen extra vrijgemaakt voor de opstart van een instandhoudingsforfait voor elk ziekenhuis. Daarnaast wordt voor nieuwe, structurele investeringen een strategisch forfait opgestart. Lees meer
 
 

Autismeplan maakt werk van autismevriendelijke samenleving 30 januari 2017

 
Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Zeker overgangsfases in hun leven zorgen voor moeilijke momenten. Bijvoorbeeld de overgang van school naar werk of zelfstandig gaan wonen. Dat bleek uit de aanbevelingen die de Taskforce Autisme in haar rapport neerschreef. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ging hiermee aan de slag en stelde het autismeplan voor dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Lees meer
 
 

Nieuwe Vlaamse kinderbijslag doet armoederisico dalen 20 januari 2017

 
Na het akkoord van de Vlaamse Regering over de hervorming van de kinderbijslag liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een wetenschappelijk onderbouwde armoedetoets op het volledige pakket uitvoeren. De resultaten van het wetenschappelijke luik van deze armoedetoets zijn nu bekend. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda