Breed onthaal verlaagt drempel naar hulp- en dienstverlening 6 oktober 2016

 
Vandaag, 6 oktober, gaan 11 projecten geïntegreerd breed onthaal van start. Deze projecten moeten de toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening verhogen, vooral voor mensen in een kwetsbare situatie zoals mensen in armoede, personen met een langdurige zorgnood en hun omgeving, personen met psychische moeilijkheden, mensen met nood aan materiële steun, mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Lees meer
 
 

Reactie Jo Vandeurzen op berichtgeving over CAP 4 oktober 2016

 
Minister van Justitie Koen Geens tracht de continuïteit van het CAP tot eind 2016 te verzekeren, net zoals dat voor de zesde staatshervorming het geval was. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal het CAP vanaf 2017 inpassen binnen de Vlaamse bevoegdheid voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Lees meer
 
 

Aanbevelingen voor een slagkrachtig bestuur 3 oktober 2016

 
Op 3 oktober 2016, vindt de eerste van drie studieavonden in Vlaanderen over goed bestuur voor voorzieningen in de welzijns- en zorgsector plaats. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen spreekt de deelnemers vanavond in Brussel toe. De initiatiefnemers willen organisaties ondersteunen in de welzijns- en zorgsector bij hun zoektocht naar een efficiënt bestuur. Er wordt onder meer een lijst van aanbevelingen en een instrument voor zelfevaluatie voorgesteld. Lees meer
 
 

Vlaanderen investeert verder in een warme samenleving 26 september 2016

 
De Vlaamse Regering legde vandaag haar begrotingsopmaak voor 2017 voor.  Daaruit blijkt dat ze zich ervan bewust is dat ook in welzijn de noden groot zijn. Vandaar dat ze verder werk wil maken van een warm Vlaanderen. Een Vlaanderen dat investeert in de meest kwetsbaren, en in kinderen en gezinnen. Het budget voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stijgt in 2017 met circa 480 miljoen euro naar 11,51 miljard euro. Lees meer
 
 

We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden 21 september 2016

 
De levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen. Op tien jaar tijd is de levensverwachting met twee jaar toegenomen. Dat is vooral te danken aan een steeds kleiner wordend risico om op jongere leeftijd te sterven aan hart- en vaatziekten of aan kanker. Vlaanderen scoort ook goed binnen Europa met een lage “mogelijks vermijdbare sterfte”. De cijfers wijzen zowel op een behoorlijke preventie als op goede hulpverlening. Het aantal zelfdodingen blijft te hoog, maar zit globaal in dalende lijn. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda