Vlaanderen investeert in peer support om alcohol en drugsmisbruik bij jongeren te voorkomen 9 juli 2016

 
Uit de laatste leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) bleek dat het alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar sterk daalde. Ook de eerste sigaret wordt op steeds latere leeftijd opgestoken. Positieve signalen, die ook voor 16+’ers zouden moeten gelden. Onder andere door uitgaande jongeren te informeren over alcohol en drugs via ‘peers’, maar ook door te investeren in vroegdetectie en –interventie maakt de Vlaamse overheid daar werk van.  Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bezocht vandaag de peers-vrijwilligers op het Forest-Festival in Hechtel-Eksel. Lees meer
 
 

Vlaamse ziekenhuizen op mensenmaat 8 juli 2016

 
De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het zorglandschap. Om ervoor te zorgen dat zij kunnen inspelen op de sterk gewijzigde zorgvraag door onder meer vergrijzing, diversiteit en toename van chronische ziekten wordt het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen voor ziekenhuizen ontwikkeld. De Vlaamse Regering heeft hiervan vandaag kennis genomen. Met het plan wil Vlaanderen de ziekenhuiszorg nog beter afstemmen op de behoefte van de burger. Lees meer
 
 

Geactualiseerd actieplan speelt in op samenleven met personen met dementie 8 juli 2016

 
Preventie, genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Dat zijn de speerpunten van het geactualiseerde dementieplan. De fundamenten uit het eerste plan (2010) zijn nog steeds actueel. Menselijke waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten staan hierbij voorop. De Vlaamse Regering neemt kennis van het plan waarmee de Vlaamse overheid verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen. Lees meer
 
 

27 actiepunten concretiseren nieuwe visie van Vlaanderen op verslavingszorg 8 juli 2016

 
De zesde staatshervorming zorgde ervoor dat heel wat bevoegdheden op het vlak van de zorg voor personen met een verslavingsprobleem werden overgeheveld naar Vlaanderen. Vlaanderen grijpt deze bevoegdhedenoverdracht aan om een eigen visie op verslavingszorg te lanceren. Vandaag werd door de Vlaamse Regering een conceptnota goedgekeurd met daarin 27 actiepunten voor de organisatie van de verslavingszorg binnen het Vlaams geestelijk gezondheidsbeleid.  Lees meer
 
 

Vlaanderen zet in op waardering en ondersteuning van mantelzorgers 1 juli 2016

 
Om mantelzorgers beter te ondersteunen, maakt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een plan klaar dat zoveel mogelijk aan de noden van de mantelzorger tegemoetkomt. De focus van het plan ligt op toegankelijke informatieverstrekking, ondersteuning op maat van de mantelzorger en een goede relatie met professionele zorgverstrekkers. Twee onderzoeken naar de behoeften van de mantelzorgers liggen mee aan de basis van het plan. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda