Zelf je ondersteuning kiezen: met een persoonsvolgend budget kan dat voor 30.000 volwassenen met een handicap 9 december 2016

 
30.000 volwassenen met een handicap kunnen vanaf 1 januari 2017 zelf kiezen hoe en waar ze hun ondersteuning organiseren. Ze krijgen daarvoor een persoonsvolgend budget. Wie beperkte ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij de rechtstreeks toegankelijke hulp. Iedereen die  vandaag al ondersteuning en zorg krijgt via een voorziening of via het persoonlijke assistentiebudget, wordt continuïteit gegarandeerd en kan uit meer ondersteuningsmogelijkheden kiezen. Lees meer
 
 

Groei woonzorgaanbod nooit eerder zo fors in Vlaanderen 23 november 2016

 
Vlaanderen investeert volop in de ouderenzorg om het aantal plaatsen in de woonzorgcentra substantieel op te trekken. Ze doet dat ook in de centra kortverblijf, dagverzorgingscentra en de lokale dienstencentra. Ook in de thuiszorg is er sinds 2015 weer een aangroei van de capaciteit. Lees meer
 
 

Bezoek aan proefproject dat fruit bedeelt aan mensen in armoede 22 november 2016

 
Door onder andere het handelsembargo met Rusland wordt in ons land heel wat fruit, voornamelijk appels en peren, uit de markt genomen.  Bij depot Margo krijgt een deel van dit fruit een nieuwe bestemming door dit te bedelen aan personen in armoede via de voedselhulporganisaties. Lees meer
 
 

Rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen toegankelijker dankzij Vlaamse sociale bescherming 22 november 2016

 
Nog slechts één aanvraag en één dossier voor rolstoelen, schrappen van de leeftijdsgrens van 65 jaar en meer hergebruik invoeren, dat zijn drie belangrijke accenten die Vlaanderen wil leggen in een vernieuwd hulpmiddelenbeleid vanaf 2019. De financiering van deze hulpmiddelen zal vanaf 1 januari 2019 een nieuw onderdeel zijn van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse Regering keurde hiervoor vandaag de conceptnota mobiliteitshulpmiddelen goed. In deze nota zijn ingrijpende hervormingen en kwaliteitsverbeteringen opgenomen waarmee de gebruiker zijn voordeel doet. Lees meer
 
 

Co-artsen: artsen zorgen niet enkel voor patiënt, maar ook voor elkaar 17 november 2016

 
Artsen lopen een substantieel risico op een burn-out, verslaving en zelfdoding. Weinig artsen hebben een eigen huisarts en gaan op hun eigen expertise voort. Doctors4Doctors (D4D) en Domus Medica willen de drempels overwinnen die artsen verhinderen hulp voor zichzelf te zoeken. Tenslotte verdient elke patiënt een arts die goed in zijn vel zit. Daarom worden co-artsen in het leven geroepen: artsen die lokaal hun collega’s bijstaan als die het even moeilijk hebben, als de work-life balans niet meer klopt of als de praktijkorganisatie niet loopt zoals het hoort. Na een succesvol pilootproject worden de co-artsen nu verder geïntroduceerd bij de huisartsenkringen in heel Vlaanderen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

donderdag, 19 oktober 2017
donderdag, 19 oktober 2017