27 actiepunten concretiseren nieuwe visie van Vlaanderen op verslavingszorg 8 juli 2016

 
De zesde staatshervorming zorgde ervoor dat heel wat bevoegdheden op het vlak van de zorg voor personen met een verslavingsprobleem werden overgeheveld naar Vlaanderen. Vlaanderen grijpt deze bevoegdhedenoverdracht aan om een eigen visie op verslavingszorg te lanceren. Vandaag werd door de Vlaamse Regering een conceptnota goedgekeurd met daarin 27 actiepunten voor de organisatie van de verslavingszorg binnen het Vlaams geestelijk gezondheidsbeleid.  Lees meer
 
 

Vlaanderen zet in op waardering en ondersteuning van mantelzorgers 1 juli 2016

 
Om mantelzorgers beter te ondersteunen, maakt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een plan klaar dat zoveel mogelijk aan de noden van de mantelzorger tegemoetkomt. De focus van het plan ligt op toegankelijke informatieverstrekking, ondersteuning op maat van de mantelzorger en een goede relatie met professionele zorgverstrekkers. Twee onderzoeken naar de behoeften van de mantelzorgers liggen mee aan de basis van het plan. Lees meer
 
 

22.000 volwassen personen met een handicap nemen regie over eigen budget in handen 29 juni 2016

 
De omslag naar een persoonsvolgende financiering zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf de regie over hun ondersteuning kunnen voeren. De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag besluiten goed die bepalen wie wanneer over welk budget kan beschikken. Lees meer
 
 

Ondertekening Charter Family Justice Center door ministers Geens en Vandeurzen 28 juni 2016

 
Federaal minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen ondertekenden vandaag het charter ter oprichting van het Family Justice Center ‘Veilig Thuis’ in Antwerpen. Lees meer
 
 

Sector niet-dringend liggend ziekenvervoer spreekt kwaliteitsnormen af 28 juni 2016

 
Er komen nieuwe kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer. Het nieuwe protocolakkoord werd vandaag ondertekend door een onafhankelijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de ambulancediensten, het Vlaams Patiëntenplatform, Test-Aankoop en de koepelorganisatie van ziekenhuizen. Het protocol is een opsomming van kwaliteitseisen voor ambulancediensten die instaan voor niet-dringend liggend vervoer, zoals een opleiding voor ziekenvervoerders, voorschriften qua hygiëne en uitrusting van het voertuig. De ambulancediensten gaan zich hierop laten controleren en accrediteren door een onafhankelijke controle-organisatie, om vervolgens op een lijst te komen die de Vlaamse Gemeenschap zal publiceren. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr