Bezoek OLV Lourdes Erps Kwerps met Prinses Astrid 11 maart 2010

 
Op 11 maart 2010 bezocht Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid Jo Vandeurzen, samen met Prinses Astrid het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van lourdes in Erps Kwerps. De minister loofde de directie voor haar strategie die hij een voorbeeldige pro-actieve toepassing van het woonzorgdecreet noemde. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Minister Jo Vandeurzen bepleit kwaliteitsvol vrijwilligerswerk 7 maart 2010

 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen rondde de Week van de Vrijwilliger in Gent af met een bezoek aan een buddyduo en lichtte de recent goedgekeurde uitvoeringsbesluiten voor het georganiseerde vrijwilligerswerk toe: “een belangwekkende stap richting een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.” Lees meer
 
 

Minder suïcidepogingen door informatie 10 februari 2010

 
‘Als het leven ondraaglijk lijkt… praten helpt’ is een gratis patiëntenfolder voor mensen die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis naar aanleiding van een suïcidepoging.  De folder, deel van het project integrale zorg suïcidepogers, is een gids voor patiënten en hun naasten over zorg na opname op de spoedgevallendienst na een suïcidepoging. De folder bevat ondermeer tips voor  het organiseren van veiligheid na ontslag en wat men zelf kan ondernemen om herval te voorkomen. Een handig afscheurstrookje bevat een gepersonaliseerde ‘hulpkaart’ die de patiënt kan invullen en bewaren. De gratis folder wordt op 10 000 exemplaren verspreid in  de Vlaamse Algemene Ziekenhuizen. Lees meer
 
 

Dakloze gezinnen al volgende week onderdak in kantoorgebouw Vlaamse overheid 8 januari 2010

 
Vanaf volgende woensdag 13 januari komen een aantal dakloze grote gezinnen met jonge kinderen tijdelijk wonen in het leegstaand gebouw van de Vlaamse overheid in de Brusselse Kreupelenstraat. Het gaat in totaal over ongeveer 30 dakloze vluchtelingen. Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen maken daar middelen voor vrij. Het Vlaams Agentschap voor Facilitair Management staat in voor de inrichting en het onderhoud van het gebouw. Beide Brusselse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) zorgen voor professionele opvang en begeleiding van de gezinnen.   Lees meer
 
 

Minister Jo Vandeurzen in de verpleging 16 september 2009

 
Ziekenhuizen blijven het moeilijk hebben om verplegend personeel te vinden. Vlaamse minister Jo Vandeurzen, nieuw op Welzijn, draait op verzoek van Volt mee op een drukke afdeling van het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. Heeft hij het magische recept in huis om de verplegerstiel weer aantrekkelijk te maken? Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr