Vlaanderen investeert om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen verzorgen 26 augustus 2016

 
Mensen zo lang als mogelijk thuis de nodige zorg en ondersteuning aanreiken, dat is één van de speerpunten van het Vlaamse zorgbeleid. Om deze ambitie kracht bij te zetten investeert Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 miljoen euro in de centra voor dagverzorging. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een actie uit het recent gelanceerde mantelzorgplan. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering schept klaarheid in vitale dossiers woonzorgcentra 18 juli 2016

 
De toenemende vergrijzing en bijhorende zorgnood vraagt om een duurzaam welzijns- en zorgbeleid voor ouderen in Vlaanderen. Daarom zet Vlaanderen actief middelen in om voldoende aanbod te voorzien en prioritair de zware zorgbehoevendheid aan te pakken. De Vlaamse Regering besliste vandaag dat de werkingsmiddelen voor de animatiefunctie worden uitgebreid naar alle bewoners van woonzorgcentra en dat bijkomende erkenningen worden verleend voor woonzorgcentra. Lees meer
 
 

Vlaanderen voert Vlaamse sociale bescherming uit, ook in Brussel 18 juli 2016

 
De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit Vlaamse Sociale Bescherming. Het besluit voorziet onder meer in een gunstigere regeling voor de Brusselaars: de wachttijd om aan te sluiten bij de zorgverzekering wordt gehalveerd. Voor nieuwe rechten is er zelfs helemaal geen wachttijd meer. In een eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming voor Vlamingen in Brussel uit twee tegemoetkomingen voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft. Lees meer
 
 

Extra opvangplaatsen voor kwetsbare jonge vluchtelingen 18 juli 2016

 
Het federale Fedasil en het Vlaamse Jongerenwelzijn slaan de handen in elkaar: er komen in de Vlaamse jeugdhulp 145 plaatsen bij om jonge vluchtelingen op te vangen. Het gaat om jongeren onder de 15 jaar die voorheen in federale opvangcentra verbleven. De financiering wordt gedeeld door Vlaanderen en de federale overheid. In totaal wordt zo’n 8,9 miljoen euro vrijgemaakt. 4,9 miljoen euro komt van Vlaanderen, de federale overheid draagt minstens 4 miljoen euro bij. Lees meer
 
 

Reactie op budgettaire raming kinderbijslag SERV 13 juli 2016

 
Er zal zich bij de start in 2019  in het budget van het nieuwe systeem voor de kinderbijslag geen tekort voordoen. Zoals eerder aangegeven zal het budget van twee indexsprongen bij de start van in het nieuwe systeem geïnjecteerd worden. De SERV houdt hiermee geen rekening om de hoogte van het beschikbaar budget te bepalen. Bovendien worden de sociale toeslagen op kruissnelheid berekend waardoor de SERV het hiervoor benodigde budget ruim honderd miljoen euro te hoog schat. Met het opzetten van een monitoringcomité zal de Vlaamse Regering de budgettaire evolutie van de kinderbijslag in de toekomst nauwgezet opvolgen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

vrijdag, 28 april 2017