Uitbetaling gezinsbijslagen in de steigers 23 december 2016

 
Vanaf 1 januari 2019 zullen de gezinsbijlagen door Vlaanderen worden uitgekeerd. Om tot een efficiënte uitbetaling te komen zal een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) worden opgericht. Dit agentschap zal zich ontfermen over zowel de organisatie als de uitbetaling van de gezinsbijslagen. De uitbetaling zelf gebeurt door 4 private fondsen en één publiek fonds. Kind en Gezin zal de rol van regisseur op zich nemen. Het decreet tot oprichting van het EVA werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op de laatste ministerraad van 2016. Lees meer
 
 

2016 verdubbelt het aantal mensen met medische gegevens in Vitalink tot 5,89 miljoen 19 december 2016

 
Vandaag staan er over meer dan 5,89 miljoen mensen medische gegevens in Vitalink. In december 2015 waren er dat nog 2,8 miljoen. Vitalink, het Vlaamse systeem voor het veilig en eenvoudig delen van digitale patiëntengegevens, vindt ook steeds grotere ingang bij de zorgverleners. In november 2016 maakten 4.665 artsen gebruik van Vitalink. Eind 2015 waren er dat nog 2.578. Met de Patient Health Viewer die de ziekenfondsen online ter beschikking stellen, hebben dus meer en meer patiënten toegang tot hun gezondheidsgegevens in Vitalink. Lees meer
 
 

Bewegen op verwijzing breidt uit 19 december 2016

 
48% van de Vlamingen weegt te veel.  In het kader van het preventieve gezondheidsbeleid en de hieraan gekoppelde gezondheidsdoelstellingen, waaronder voeding en beweging, pakt Vlaanderen dit aan. Het project ‘Bewegen op verwijzing’ past in dat kader. Hiermee kunnen mensen met een inactieve leefstijl en een verhoogd gezondheidsrisico beroep doen op professionele begeleiding na verwijzing door de huisarts. Bewegen op verwijzing wordt na Leuven en Mechelen nu ook mogelijk in Izegem, Halle, Roeselare, Menen en Genk. Lees meer
 
 

Bedrijfscoaches stimuleren de gezonde keuze op werkvloer 17 december 2016

 
Het is de taak van de overheid om er voor te zorgen dat de gezondheid van de Vlaming verbetert, dat is wat de Vlaming zegt in een enquête afgenomen bij Vlamingen over het gezondheidsbeleid. De Vlaamse Regering pikt hierop in door de bedrijfscoaches in het leven te roepen. Zij zullen bedrijfsleiders motiveren en coachen om acties op zetten die de gezondheid van de werknemers bevorderen. Dit is ook één van de concrete acties die op de Gezondheidsconferentie worden voorgesteld. Lees meer
 
 

Gezondheidsconferentie 2016: de gezonde keuze wordt de makkelijke keuze 17 december 2016

 
In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond te eten, zittend gedrag te mijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en drugs af te zweren. Dat is voor alle beleidsdomeinen de overkoepelende gezondheidsdoelstelling die op de Gezondheidsconferentie werd vastgelegd. Hiervoor worden gezamenlijke subdoelstellingen opgemaakt die betrekking hebben op de leefwereld van alle Vlamingen: het gezin, vrije tijd, de school, de werkvloer, de zorg- en welzijnssector en de buurt. In 2025 is de gezonde keuze de makkelijke keuze. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda