Extra opvangplaatsen voor kwetsbare jonge vluchtelingen 18 juli 2016

 
Het federale Fedasil en het Vlaamse Jongerenwelzijn slaan de handen in elkaar: er komen in de Vlaamse jeugdhulp 145 plaatsen bij om jonge vluchtelingen op te vangen. Het gaat om jongeren onder de 15 jaar die voorheen in federale opvangcentra verbleven. De financiering wordt gedeeld door Vlaanderen en de federale overheid. In totaal wordt zo’n 8,9 miljoen euro vrijgemaakt. 4,9 miljoen euro komt van Vlaanderen, de federale overheid draagt minstens 4 miljoen euro bij. Lees meer
 
 

Reactie op budgettaire raming kinderbijslag SERV 13 juli 2016

 
Er zal zich bij de start in 2019  in het budget van het nieuwe systeem voor de kinderbijslag geen tekort voordoen. Zoals eerder aangegeven zal het budget van twee indexsprongen bij de start van in het nieuwe systeem geïnjecteerd worden. De SERV houdt hiermee geen rekening om de hoogte van het beschikbaar budget te bepalen. Bovendien worden de sociale toeslagen op kruissnelheid berekend waardoor de SERV het hiervoor benodigde budget ruim honderd miljoen euro te hoog schat. Met het opzetten van een monitoringcomité zal de Vlaamse Regering de budgettaire evolutie van de kinderbijslag in de toekomst nauwgezet opvolgen. Lees meer
 
 

Vlaanderen investeert in peer support om alcohol en drugsmisbruik bij jongeren te voorkomen 9 juli 2016

 
Uit de laatste leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) bleek dat het alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar sterk daalde. Ook de eerste sigaret wordt op steeds latere leeftijd opgestoken. Positieve signalen, die ook voor 16+’ers zouden moeten gelden. Onder andere door uitgaande jongeren te informeren over alcohol en drugs via ‘peers’, maar ook door te investeren in vroegdetectie en –interventie maakt de Vlaamse overheid daar werk van.  Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bezocht vandaag de peers-vrijwilligers op het Forest-Festival in Hechtel-Eksel. Lees meer
 
 

Vlaamse ziekenhuizen op mensenmaat 8 juli 2016

 
De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het zorglandschap. Om ervoor te zorgen dat zij kunnen inspelen op de sterk gewijzigde zorgvraag door onder meer vergrijzing, diversiteit en toename van chronische ziekten wordt het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen voor ziekenhuizen ontwikkeld. De Vlaamse Regering heeft hiervan vandaag kennis genomen. Met het plan wil Vlaanderen de ziekenhuiszorg nog beter afstemmen op de behoefte van de burger. Lees meer
 
 

Geactualiseerd actieplan speelt in op samenleven met personen met dementie 8 juli 2016

 
Preventie, genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Dat zijn de speerpunten van het geactualiseerde dementieplan. De fundamenten uit het eerste plan (2010) zijn nog steeds actueel. Menselijke waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten staan hierbij voorop. De Vlaamse Regering neemt kennis van het plan waarmee de Vlaamse overheid verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr