Vlaanderen investeert verder in een warme samenleving 26 september 2016

 
De Vlaamse Regering legde vandaag haar begrotingsopmaak voor 2017 voor.  Daaruit blijkt dat ze zich ervan bewust is dat ook in welzijn de noden groot zijn. Vandaar dat ze verder werk wil maken van een warm Vlaanderen. Een Vlaanderen dat investeert in de meest kwetsbaren, en in kinderen en gezinnen. Het budget voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stijgt in 2017 met circa 480 miljoen euro naar 11,51 miljard euro. Lees meer
 
 

We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden 21 september 2016

 
De levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen. Op tien jaar tijd is de levensverwachting met twee jaar toegenomen. Dat is vooral te danken aan een steeds kleiner wordend risico om op jongere leeftijd te sterven aan hart- en vaatziekten of aan kanker. Vlaanderen scoort ook goed binnen Europa met een lage “mogelijks vermijdbare sterfte”. De cijfers wijzen zowel op een behoorlijke preventie als op goede hulpverlening. Het aantal zelfdodingen blijft te hoog, maar zit globaal in dalende lijn. Lees meer
 
 

Kwaliteit: het woord van de toekomst in de zorg 20 september 2016

 
Jo Vandeurzen en Zorgnet-Icuro slaan de handen in mekaar voor kwaliteit in de sector van de woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro kiest namelijk voor een op maat gemaakt kwaliteitsmodel en -systeem voor de sector. De Vlaamse overheid zal op zijn beurt werk maken van de opstart van een project ‘ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra’, naast vele andere initiatieven. In zijn toespraak op de studiedag van Zorgnet-Icuro vandaag pleitte de minister voor transparantie, deugdelijk bestuur en een risicogestuurde Zorginspectie. Lees meer
 
 

Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten 17 september 2016

 
Het bestaande Belgisch Plan Zeldzame Ziekten moet er voor zorgen dat patiënten toegang hebben tot een netwerk dat hun levenskwaliteit verhoogt dankzij gepaste diagnose en gespecialiseerde multidisciplinaire zorg. Uitgaande van de specifieke behoeften van deze patiëntengroepen is er in Vlaanderen een consensus om tot één Vlaams netwerk zeldzame ziekten te komen met alle algemene ziekenhuizen, andere zorgverstrekkers en een plaats voor patiëntenparticipatie. Binnen het netwerk zal er ook bijzondere aandacht zijn voor doorverwijzing en terugverwijzing van de patiënten in de verschillende fases van hun ziekteproces. Daarnaast is voor de partners in het netwerk ook nationale en internationale samenwerking en netwerking belangrijk. Lees meer
 
 

Vlaanderen laat jongeren in de jeugdhulp na hun achttiende niet los 13 september 2016

 
De Commissie Welzijn in het Vlaams parlement debatteerde vandaag over de continuïteit van de jeugdhulpverlening bij de overgang van minder- naar meerderjarigheid. “Sinds 2014 hebben we de mogelijkheid tot jeugdhulp voor jongeren ouder dan 18 jaar versoepeld en vereenvoudigd”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Uitzonderlijke, dramatische gebeurtenissen zoals met Jordy treffen ons allen. We moeten hieruit als samenleving onze lessen trekken, ook met betrekking tot de jeugdhulp. Het moet onze ambitie zijn, als beleid, als hulpverleners en als maatschappij dat, binnen de lopende acties van Jeugdhulp 2.0, geen enkele jongere de jeugdhulp verlaat zonder de ondersteuning van (een) betekenisvolle volwassene(n) in zijn of haar nabije omgeving.”  Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda