Van kinderbijslag tot Groeipakket - Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen 2 juni 2017

 
Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag haar eerste goedkeuring voor het decreet. Het Groeipakket zal op 1 januari 2019 van start gaan. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen. We zetten daarbij ook extra in op gezinnen met jonge kinderen. Elk kind krijgt een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien. Het Groeipakket blijft via een aantal sociale toeslagen ook meehelpen de armoede terug te dringen. Het systeem sluit aan bij de maatschappelijke veranderingen zoals de dalende gezinsgrootte, de diversiteit van gezinsvormen en de tewerkstelling van beide ouders.” Lees meer
 
 

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen 28 mei 2017

 
Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal de doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker nog dit jaar uitgebreid worden met alvast één geboortejaar. Hiervoor wordt jaarlijks bijkomend meer dan 250.000 euro voorzien. Lees meer
 
 

Zorg en ondersteuning op maat van alle gezinnen 27 mei 2017

 
De Vlaamse Regering versterkt de gezinszorg. Deze diensten ondersteunen in Vlaanderen bijna 113.000 gezinnen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De geboden zorg en ondersteuning via gezinszorg is een onmisbare schakel in de ondersteuning van personen en gezinnen met een zorg- of ondersteuningsvraag.” Om deze ambitie waar te maken werkte de Vlaamse Regering vandaag een toekomstgericht werkingskader uit. Lees meer
 
 

Vlaanderen zet in op preventie van seksueel kindermisbruik 19 mei 2017

 
Vlaanderen lanceert ‘Stop it Now!’, een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Pedofiele gevoelens kies je niet, gedrag kies je wel. Het grootste deel van mensen met pedofiele gevoelens wil nooit seksueel misbruik plegen. Personen die met deze gevoelens worstelen maar niet tot daden willen overgaan raken echter vaak geïsoleerd en verward. Ze hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met hun probleem. Stop it Now! Vlaanderen doet aan het voorkomen van seksueel kindermisbruik door middel van voorlichtingsacties en het bieden van informatie, advies en ondersteuning via een hulplijn. Daarnaast wil de hulplijn de stap naar de juiste behandeling – wanneer nodig - verkleinen. De hulplijn is gratis, anoniem en vertrouwelijk. Lees meer
 
 

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg 17 mei 2017

 
Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager. De mantelzorgers verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet alvast 300.000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg in de eerste helft van 2018 operationeel wordt. De oprichting van dit expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda