Rondpunt vzw en Vlaamse Regering ijveren voor goede opvang van verkeersslachtoffers 19 november 2017

 
Zondag 19 november worden over heel de wereld verkeersslachtoffers herdacht, zo ook in Damme waar het verkeer 318 seconden stilgelegd wordt op een druk kruispunt. Dat is één seconde voor elk dodelijk slachtoffer op de Vlaamse wegen in 2016. Rondpunt, Ouders van Verongelukte Kinderen en Over-Hoop willen hiermee de problematiek zichtbaar maken. De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag een actieplan goed voor een veiliger verkeer en een betere ondersteuning van slachtoffers. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen verbreedt beveiligde opvang van meisjes in de jeugdhulp 17 november 2017

 
Voor sommige jongeren, zoals de slachtoffers van tienerpooiers, is het nodig hen tijdelijk een plek te geven, weg van hun directe omgeving om een voldoende veilige leefsituatie te creëren. Om dit te realiseren investeert Vlaanderen in een beveiligde opvang in gespecialiseerde, private voorzieningen zodat de jongere nadien in de reguliere hulpverlening terechtkan en op termijn kan re-integreren in de samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakte hiervoor eerder al 570.000 euro vrij en legt hiervoor nu ook de contouren vast. Lees meer
 
 

Week van de Pleegzorg: 318 jonge vluchtelingen hebben een thuis in Vlaanderen 16 november 2017

 
Naar aanleiding van de Week Van De Pleegzorg ging Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag langs bij een pleeggezin in Asse. Zij  belichamen namelijk mee het pleegzorgproject ‘Geef de wereld een thuis’. Dat is een initiatief waardoor, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgenomen worden in een familiale context. Momenteel zijn er in Vlaanderen 318 pleegouders die met jonge vluchtelingen hun huis delen en hen opvoeden. Lees meer
 
 

Vlaanderen start met EHBO-cursussen voor psychische problemen 13 november 2017

 
Er is een groot draagvlak om een EHBO-cursus over psychische problemen in Vlaanderen te ontwikkelen en te introduceren. Dat blijkt uit overleg met enkele toonaangevende partnerorganisaties geestelijke gezondheid. Het programma ‘Mental Health First Aid’ dat intussen al in 23 landen, waaronder buurland Nederland, aangeboden wordt, zal als startpunt genomen worden. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trekt nog dit jaar €200.000 uit om deze EHBO-cursussen voor psychische problemen binnen Vlaanderen te ontwikkelen en te evalueren waarna een breder uitrollen van het programma mogelijk wordt. Lees meer
 
 

Kwaliteitsvolle zorg in de woonzorgcentra spoort met kwaliteitsvolle tewerkstelling 27 oktober 2017

 
De Vlaamse Regering erkent de noden van de residentiële ouderenzorg en blijft daarom, zoals ze al enkele jaren doet sinds de financiering van de zorg in de Vlaamse woonzorgcentra naar Vlaanderen is overgeheveld, grondig in de ouderenzorg investeren. Ook heeft zij intens overlegd met alle stakeholders over acties die de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor de Vlamingen kunnen realiseren. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft daarvoor een ingrijpend plan klaar, dat momenteel wordt besproken in de schoot van de Vlaamse Regering. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr