Nieuwe financiering voor Vlaamse ziekenhuizen 3 februari 2017

 
De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het zorglandschap. Om in te spelen op de sterk gewijzigde zorgvraag door onder meer vergrijzing, diversiteit en toename van chronische ziekten werd het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen voor ziekenhuizen ontwikkeld. In dialoog met de ziekenhuissector werd nu ook een nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuisinfrastructuur uitgewerkt dat vrijdag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Er wordt €32 miljoen extra vrijgemaakt voor de opstart van een instandhoudingsforfait voor elk ziekenhuis. Daarnaast wordt voor nieuwe, structurele investeringen een strategisch forfait opgestart. Lees meer
 
 

Autismeplan maakt werk van autismevriendelijke samenleving 30 januari 2017

 
Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Zeker overgangsfases in hun leven zorgen voor moeilijke momenten. Bijvoorbeeld de overgang van school naar werk of zelfstandig gaan wonen. Dat bleek uit de aanbevelingen die de Taskforce Autisme in haar rapport neerschreef. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ging hiermee aan de slag en stelde het autismeplan voor dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Lees meer
 
 

Nieuwe Vlaamse kinderbijslag doet armoederisico dalen 20 januari 2017

 
Na het akkoord van de Vlaamse Regering over de hervorming van de kinderbijslag liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een wetenschappelijk onderbouwde armoedetoets op het volledige pakket uitvoeren. De resultaten van het wetenschappelijke luik van deze armoedetoets zijn nu bekend. Lees meer
 
 

Vandeurzen ondersteunt aandacht voor seksuele diversiteit in woonzorgcentra 18 januari 2017

 
Er zijn naar benadering 200.000 oudere holebi’s en transgenders in België. Een deel van hen woont in één van de 78.000 woongelegenheden in woonzorgcentra die Vlaanderen telt. Vastgesteld wordt dat er in de ouderenzorg nog vaak weinig aandacht bestaat voor de eigenheid van oudere holebi’s en transgenders. De studiedag ‘Tachtig tinten’ die morgen wordt georganiseerd en de bijhorende projectoproep zijn een belangrijke aanzet om de vaak onbedoelde houding te keren. Lees meer
 
 

Campagne versterkt strijd tegen tienerpooiers 16 januari 2017

 
Na het onderzoek naar slachtoffers van tienerpooiers op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, lanceerde Child Focus vandaag de nieuwe website stoptienerpooiers.be. Die site en de bijhorende campagne willen ertoe bijdragen tienerpooiers te stoppen en te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

dinsdag, 19 december 2017
dinsdag, 19 december 2017