Werk maken van werk in de zorgsector 2 juni 2010

 
Op 2 juni 2010 draaide minister Jo Vandeurzen een halve dag mee als personeelslid van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Berchem. Hij ging langs bij de bewoners om hun wensen voor het middagmaal te noteren, fungeerde als liftboy, serveerde de maaltijden en praatte met de personeelsleden over hun werkomstandigheden en het profiel van de bewoners. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Zorg om talent: 60.000 extra arbeidskrachten nodig tegen 2015 21 mei 2010

 
Vraag naar en aanbod van goed opgeleid personeel voor de verschillende taken in de zorgsector zijn niet in evenwicht. Hoewel het aantal kandidaten voor de opleiding van bv. verpleegkundigen stijgt, gaapt een almaar groter wordende kloof. Daar komt nog de gemiddelde leeftijd van het zorgpersoneel van vandaag bovenop: een belangrijk aandeel gaat de komende tien jaar met pensioen. Het plan, “zorg om talent” dat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag aan de Vlaamse Regering voorlegde, bevat acties om het tij te keren: imago- en wervingscampagnes, verfijning van de opleidingen, de erkenning van àlle opleidingen,  onderzoek naar de opportuniteit van het aantrekken van buitenlandse kandidaten, een uitgebreide opleidingscapaciteit, stages in de thuiszorg en in woonzorgcentra, en voor de kinderopvang: een beter statuut en correcte verloning. Ook voor de sector personen met een handicap stellen zich dezelfde problemen. Dit zal verder uitgewerkt worden in de conceptnota Perspectief 2020 voor personen met een handicap. “Het is vijf voor twaalf,” aldus minister Vandeurzen,  met “Zorg om Talent” bereiden we ons voor op de effecten van de vergrijzing.  Een forse injectie van extra goed opgeleide mensen is onontbeerlijk om de toekomstige zorgnood te kunnen lenigen. Samen met mijn collega’s wil ik dan ook werk maken van werk in de welzijns- en gezondheidssector.” Lees meer
 
 

Missie shangai 20 mei 2010

 
Minister Jo Vandeurzen was van 13 tot 20 mei op missie in Shanghai. Hij nam er deel aan verschillende activiteiten van de Limburgweek, een initiatief van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) en bezocht de Wereldexpo te Shanghai. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

De Lovie, een centrum voor personen met een mentale handicap 24 maart 2010

 
Minister Jo Vandeurzen bracht samen met Prinses Astrid en  Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap en Maatschappelijke Integratie, een bezoek aan De Lovie, een centrum voor personen met een mentale handicap in Poperinge. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Bezoek OLV Lourdes Erps Kwerps met Prinses Astrid 11 maart 2010

 
Op 11 maart 2010 bezocht Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid Jo Vandeurzen, samen met Prinses Astrid het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van lourdes in Erps Kwerps. De minister loofde de directie voor haar strategie die hij een voorbeeldige pro-actieve toepassing van het woonzorgdecreet noemde. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

zaterdag, 26 mei 2018
zondag, 27 mei 2018
zondag, 27 mei 2018