Hof van Cleve het Center for Gastrology 15 februari 2011

 
Dinsdag 15 februari werd in het Hof van Cleve het Center for Gastrology (CFG) officieel gelanceerd. Het internationaal gerichte initiatief wil een lans breken voor lekker eten in zorginstellingen om zo het maatschappelijk probleem van ondervoeding bij ouderen in de zorgsector aan te pakken. Lees meer
 
 

Opening - ’t Keerpunt in Lommel 9 februari 2011

 
Woensdag 9 februari openden minister van Welzijn Jo Vandeurzen en minister van Wonen Freya Van den Bossche ’t Keerpunt in Lommel. Lees meer
 
 

Aanpassing bestaffing in VAPH-voorzieningen 19 januari 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen licht zijn voorstel toe voor de bestaffing van voorzieningen voor personen met een handicap. Hij doet dat naar aanleiding van de vakbondsacties voor meer personeel en na zijn gesprek vorige vrijdag met de sociale partners. Minister Vandeurzen maakt nog dit jaar  4 miljoen euro vrij, het equivalent van 84 voltijdse jobs. In totaal kunnen er als tegemoetkoming in deze legislatuur 260 banen bijkomen, goed voor een investering van 13 miljoen euro. Voorts stelt Jo Vandeurzen voor in overleg met de sector een transparante methode af te spreken voor de inschaling van zorgzwaarte en voor de omzetting van het aantal plaatsen voor personen met een handicap in aantal personeelsleden. Op basis van deze objectieve criteria is de minister bereid na te gaan hoe het engagement van 500 extra banen volgemaakt kan worden. Lees meer
 
 

Rondpunt en minister Vandeurzen roepen Vlaanderen op om aandacht te hebben voor verkeersslachtoffers 17 januari 2011

 
Vandaag is de geboortedag van de vzw Rondpunt. De vzw is een fusie van ZEBRA (organisatie voor jonge verkeersslachtoffers, gefinancierd door het Levenslijn- Kinderfonds) en Rondpunt, het expertisecentrum voor verkeersslachtoffers (gefinancierd door de Vlaamse Overheid). Het nieuwe Rondpunt zal ijveren voor een betere opvang van iedereen die betrokken raakt bij een zwaar verkeersongeval. Astrid Rubbens, directeur: “Door deze fusie worden we sterker. We kunnen meer dan ooit ijveren voor betere opvang, meer kansen en meer aandacht voor verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Rondpunt zal ook altijd bijzondere aandacht hebben voor jonge verkeersslachtoffers.” Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen installeert meldpunt grensoverschrijdend gedrag in alle welzijnssectoren 24 december 2010

 
Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft de Vlaamse regering voor de kinderopvang bijkomende kwaliteitsbepalingen goedgekeurd. Sinds de invoering van het kwaliteitsdecreet vereist kwaliteitsbeleid een kwaliteitsmanagementsysteem en een zelfevaluatie. Wat er moet gebeuren staat netjes in een kwaliteitshandboek Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr