Jo Vandeurzen geeft vrijwilligers algemeen welzijn duwtje in de rug 9 juli 2010

 
De Vlaams Regering heeft een betoelaging goedgekeurd aan 12 Centra voor Algemeen Welzijn voor een totaal bedrag van bijna één miljoen euro. De CAW’s kunnen er 19 mensen voltijds mee in dienst nemen. De subsidiëring geldt vooral de opvang van verkeersslachtoffers en van minderjarige slachtoffers. Lees meer
 
 

Flanders' Care: betere zorg door innovatie en ondernemerschap 8 juli 2010

 
Vlaanderen in Actie is het ambitieuze toekomstproject van de Vlaamse Regering. Eén van de voornaamste pijlers van Vlaanderen in Actie is “Flanders’ Care”, het project voor innovatieve doorbraken in alle vormen van zorg. Verschillende beleidsmaatregelen van Flanders’ Care zijn intussen klaar voor uitvoering in samenwerking met de zorgsector, de kennisinstellingen en de ondernemingswereld. Om de betrokkenheid van en aansturing door deze betrokkenen te verzekeren start Flanders’ Care vandaag een zorgvernieuwingsplatform.  Deze stuurgroep van Flanders’ Care platform adviseert de bevoegde ministers. Voorzitter van de stuurgroep is Johan Hellings, CEO van de ziekenhuiskoepel Icuro. Flanders’ Care informeert vandaag de stakeholders over hoe de overheid met hen doorbraken wil verwezenlijken. Ten slotte is van vandaag af ook de website online: www.flanderscare.be. Lees meer
 
 

Opening van Villa Rozerood 30 juni 2010

 
Op 30 juni 2010 woonde Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de officiële opening van Villa Rozerood bij. Lees meer
 
 

Vlaamse ministers Philippe Muyters en Jo Vandeurzen geven de Belgian Homeless Cup een duw in de rug 8 juni 2010

 
De Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen steunen de Belgian Homeless Cup (BHC). Ze geloven in dit sociaal-sportief voetbalproject, een initiatief van Open Stadion vzw en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, dat dak- en thuislozen opnieuw integreert in onze samenleving. Lees meer
 
 

Werk maken van werk in de zorgsector 2 juni 2010

 
Op 2 juni 2010 draaide minister Jo Vandeurzen een halve dag mee als personeelslid van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Berchem. Hij ging langs bij de bewoners om hun wensen voor het middagmaal te noteren, fungeerde als liftboy, serveerde de maaltijden en praatte met de personeelsleden over hun werkomstandigheden en het profiel van de bewoners. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

dinsdag, 24 april 2018
woensdag, 25 april 2018