Taalstimulering en meertaligheid - Wigwam 27 april 2011

 
Op 27 april 2011 woonde Jo Vandeurzen de presentatie door Kind en Gezin van het rapport 'Taalstimulering en meertaligheid' bij. Dat gebeurde in het kinderdagverblijf 'Wigwam' in Kessel-Lo. Lees meer
 
 

PGB experiment afgerond 31 maart 2011

 
De onderzoekers van het PGB-experiment hebben hun eindrapport voorgesteld aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en aan de sector. PGB staat voor PersoonsGebonden Budget en betekent dat een persoon met een handicap een som geld krijgt, of een trekkingsrecht, of beiden. Daarmee kan hij/zij een assistent, of zorg inkopen. Met dit budget kan men professionele, georganiseerde zorg inkopen, bijvoorbeeld in een voorziening. Dit was tot hiertoe, met het Persoonlijke assistentiebudget (PAB), slechts heel beperkt mogelijk. “De ervaringen van de PGB-budgethouders geven ons zeer waardevolle informatie en dit op een cruciaal moment,” zo zegt minister Vandeurzen: “We beginnen aan een grootschalige zorgvernieuwingsoperatie, we beschikken, ondanks de precaire sociaaleconomische situatie, over een budgettair meerjarenperspectief en in de sector Personen met een Handicap is de veranderingsmanager voor de zorgvernieuwing aan zijn opdracht begonnen.” Het experiment startte in 2008. 133 (volwassen) mensen namen er aan deel. Lees meer
 
 

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector 4 maart 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert meer dan 1 miljoen euro extra in de ondersteuning van vrijwilligers in de zorgsector.  Het initiatief past in het Europese jaar van de Vrijwilliger, maar veel meer nog in de ambitie van de minister om werk te maken van een zorgzame samenleving.  Het bedrag wordt onder andere besteed aan autonoom vrijwilligerswerk, tele-onthaal, ‘huizen van het kind’, opvoedingsondersteuning, het centrum voor de preventie van zelfdoding, woonzorginitiatieven, het familieplatform en  aan Socres. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen lanceert oproep om aantal zelfdodingen te verminderen 28 februari 2011

 
Elk jaar zijn er in Vlaanderen zo’n 1000 zelfdodingen en een veelvoud van suïcidepogingen. Het voorkomen van zelfdodingen is een taak van iedereen, niet alleen van beleid en hulpverleners, vindt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Daarom lanceert hij een online forum waar mensen die professioneel, als vrijwilliger, als naaste met zelfdoding te maken krijgen, voorstellen kunnen doen om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het forum staat open voor elke suggestie, idee, project. Lees meer
 
 

Opleiding "Pedagogie van het Jonge Kind" 17 februari 2011

 
Donderdag 17 februari stelde minister Vandeurzen de opleiding "Pedagogie van het Jonge Kind" voor aan het grote publiek.  De afgestudeerden worden sleutelfiguren voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvangcentra. In deze nieuwe richting leren studenten werken met kinderen van 0 tot 12 jaar, met hun ouders en met het team kindbegeleiders. Zij zullen vooral in de  voorschoolse en de  buitenschoolse opvang terechtkomen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr