Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector 4 maart 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert meer dan 1 miljoen euro extra in de ondersteuning van vrijwilligers in de zorgsector.  Het initiatief past in het Europese jaar van de Vrijwilliger, maar veel meer nog in de ambitie van de minister om werk te maken van een zorgzame samenleving.  Het bedrag wordt onder andere besteed aan autonoom vrijwilligerswerk, tele-onthaal, ‘huizen van het kind’, opvoedingsondersteuning, het centrum voor de preventie van zelfdoding, woonzorginitiatieven, het familieplatform en  aan Socres. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen lanceert oproep om aantal zelfdodingen te verminderen 28 februari 2011

 
Elk jaar zijn er in Vlaanderen zo’n 1000 zelfdodingen en een veelvoud van suïcidepogingen. Het voorkomen van zelfdodingen is een taak van iedereen, niet alleen van beleid en hulpverleners, vindt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Daarom lanceert hij een online forum waar mensen die professioneel, als vrijwilliger, als naaste met zelfdoding te maken krijgen, voorstellen kunnen doen om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het forum staat open voor elke suggestie, idee, project. Lees meer
 
 

Opleiding "Pedagogie van het Jonge Kind" 17 februari 2011

 
Donderdag 17 februari stelde minister Vandeurzen de opleiding "Pedagogie van het Jonge Kind" voor aan het grote publiek.  De afgestudeerden worden sleutelfiguren voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvangcentra. In deze nieuwe richting leren studenten werken met kinderen van 0 tot 12 jaar, met hun ouders en met het team kindbegeleiders. Zij zullen vooral in de  voorschoolse en de  buitenschoolse opvang terechtkomen. Lees meer
 
 

Hof van Cleve het Center for Gastrology 15 februari 2011

 
Dinsdag 15 februari werd in het Hof van Cleve het Center for Gastrology (CFG) officieel gelanceerd. Het internationaal gerichte initiatief wil een lans breken voor lekker eten in zorginstellingen om zo het maatschappelijk probleem van ondervoeding bij ouderen in de zorgsector aan te pakken. Lees meer
 
 

Opening - ’t Keerpunt in Lommel 9 februari 2011

 
Woensdag 9 februari openden minister van Welzijn Jo Vandeurzen en minister van Wonen Freya Van den Bossche ’t Keerpunt in Lommel. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr