Missie shangai 20 mei 2010

 
Minister Jo Vandeurzen was van 13 tot 20 mei op missie in Shanghai. Hij nam er deel aan verschillende activiteiten van de Limburgweek, een initiatief van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) en bezocht de Wereldexpo te Shanghai. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

De Lovie, een centrum voor personen met een mentale handicap 24 maart 2010

 
Minister Jo Vandeurzen bracht samen met Prinses Astrid en  Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap en Maatschappelijke Integratie, een bezoek aan De Lovie, een centrum voor personen met een mentale handicap in Poperinge. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Bezoek OLV Lourdes Erps Kwerps met Prinses Astrid 11 maart 2010

 
Op 11 maart 2010 bezocht Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid Jo Vandeurzen, samen met Prinses Astrid het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van lourdes in Erps Kwerps. De minister loofde de directie voor haar strategie die hij een voorbeeldige pro-actieve toepassing van het woonzorgdecreet noemde. Bekijk een fotoverslag. Lees meer
 
 

Minister Jo Vandeurzen bepleit kwaliteitsvol vrijwilligerswerk 7 maart 2010

 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen rondde de Week van de Vrijwilliger in Gent af met een bezoek aan een buddyduo en lichtte de recent goedgekeurde uitvoeringsbesluiten voor het georganiseerde vrijwilligerswerk toe: “een belangwekkende stap richting een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.” Lees meer
 
 

Minder suïcidepogingen door informatie 10 februari 2010

 
‘Als het leven ondraaglijk lijkt… praten helpt’ is een gratis patiëntenfolder voor mensen die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis naar aanleiding van een suïcidepoging.  De folder, deel van het project integrale zorg suïcidepogers, is een gids voor patiënten en hun naasten over zorg na opname op de spoedgevallendienst na een suïcidepoging. De folder bevat ondermeer tips voor  het organiseren van veiligheid na ontslag en wat men zelf kan ondernemen om herval te voorkomen. Een handig afscheurstrookje bevat een gepersonaliseerde ‘hulpkaart’ die de patiënt kan invullen en bewaren. De gratis folder wordt op 10 000 exemplaren verspreid in  de Vlaamse Algemene Ziekenhuizen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

vrijdag, 23 februari 2018
zaterdag, 24 februari 2018