Vlaams Interprofessioneel Akkoord voor de social-/non profit 2 december 2011

 
Het akkoord heeft betrekking op 107.923,85 VTE, of zo’n 150.000 medewerkers uit onder andere de zorg voor personen met een handicap, de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang, de centra geestelijke gezondheidszorg, het sociaal-cultureel werk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de lokale diensteneconomie, de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 82% daarvan werkt in de private sector. Lees meer
 
 

Voorstelling www.ikgaervoor.be 1 december 2011

 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft vandaag de vernieuwde website bekend gemaakt van de campagne die zorgberoepen promoot. “Onze inspanningen om meer kandidaten te vinden voor zorgberoepen laten niet af. Dat is ook broodnodig. We brengen de campagne nu, na de start in mei van dit jaar, in een stroomversnelling en breiden ze uit naar de sector welzijn en andere zorgberoepen. Later volgen nog meer stroomversnellingen.” De voorstelling gebeurde in aanwezigheid van Brussels minister Grouwels en ruim honderd vertegenwoordigers uit de sector die mee de campagne hebben verwezenlijkt. Lees meer
 
 

Bezoek begeleidingscentrum voor jongeren ‘Wingerdbloei’ 1 december 2011

 
Minister Jo Vandeurzen ging op woensdag 1 december langs in het begeleidingscentrum voor jongeren ‘Wingerdbloei’ in Deurne (www.wingerdbloei.be). Wingerdbloei biedt residentiële opvang en begeleiding aan jongeren van 6 tot 21 jaar die in moeilijkheden verzeild geraakt zijn, vaak door een problematische opvoedingssituatie. Wingerdbloei helpt bij het verwerken van trauma’s en streeft zelfredzaamheid en emotionele zelfstandigheid na, met behoud van de banden die er zijn. Het ultieme doel is de terugkeer. Lees meer
 
 

Een zorgjob: ik ga ervoor 1 december 2011

 
Op 1 december 2011 lanceerde de Vlaams Overheid i.s.m. de Vlaamse provincies de campagne ‘Een zorgjob: ik ga ervoor’. Spil van de campagne is de website www.ikgaervoor.be. Deze site is hét trefpunt voor al wie in zorg wil werken of een zorgopleiding wil volgen. Lees meer
 
 

VDAB Servicepunten zorg van start in Limburg 27 oktober 2011

 
Als afsluiter van de VDAB werkweek starten vandaag in de Werkwinkel in Genk 4 VDAB Servicepunten zorg in Limburg. Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen is er bij. De Servicepunten zorg zijn een opvolger voor het Infopunt Zorgopleiding dat in 2009 als pilootproject begon. Het draagvlak was groot. Initiatiefnemers waren de Katholieke Hogeschool Limburg, Stad Genk, OCMW Genk, de secundaire school Regina Mundi, Wit-Gele Kruis Limburg, Algemeen Ziekenhuis ZOL, VDAB Limburg en VIVO. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr