Vlaanderen laat jongeren in de jeugdhulp na hun achttiende niet los 13 september 2016

 
De Commissie Welzijn in het Vlaams parlement debatteerde vandaag over de continuïteit van de jeugdhulpverlening bij de overgang van minder- naar meerderjarigheid. “Sinds 2014 hebben we de mogelijkheid tot jeugdhulp voor jongeren ouder dan 18 jaar versoepeld en vereenvoudigd”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Uitzonderlijke, dramatische gebeurtenissen zoals met Jordy treffen ons allen. We moeten hieruit als samenleving onze lessen trekken, ook met betrekking tot de jeugdhulp. Het moet onze ambitie zijn, als beleid, als hulpverleners en als maatschappij dat, binnen de lopende acties van Jeugdhulp 2.0, geen enkele jongere de jeugdhulp verlaat zonder de ondersteuning van (een) betekenisvolle volwassene(n) in zijn of haar nabije omgeving.”  Lees meer
 
 

Extra plaatsen voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 7 september 2016

 
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis is de capaciteit in de jeugdhulp uitgebreid. Van 97 plaatsen voor de crisis tot 300 vandaag. Dankzij de goede samenwerking tussen Fedasil en het agentschap Jongerenwelzijn konden niet begeleide kinderen vlot doorstromen naar de nieuw geopende plaatsen. Lees meer
 
 

Vlaanderen investeert om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen verzorgen 26 augustus 2016

 
Mensen zo lang als mogelijk thuis de nodige zorg en ondersteuning aanreiken, dat is één van de speerpunten van het Vlaamse zorgbeleid. Om deze ambitie kracht bij te zetten investeert Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 miljoen euro in de centra voor dagverzorging. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een actie uit het recent gelanceerde mantelzorgplan. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering schept klaarheid in vitale dossiers woonzorgcentra 18 juli 2016

 
De toenemende vergrijzing en bijhorende zorgnood vraagt om een duurzaam welzijns- en zorgbeleid voor ouderen in Vlaanderen. Daarom zet Vlaanderen actief middelen in om voldoende aanbod te voorzien en prioritair de zware zorgbehoevendheid aan te pakken. De Vlaamse Regering besliste vandaag dat de werkingsmiddelen voor de animatiefunctie worden uitgebreid naar alle bewoners van woonzorgcentra en dat bijkomende erkenningen worden verleend voor woonzorgcentra. Lees meer
 
 

Vlaanderen voert Vlaamse sociale bescherming uit, ook in Brussel 18 juli 2016

 
De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit Vlaamse Sociale Bescherming. Het besluit voorziet onder meer in een gunstigere regeling voor de Brusselaars: de wachttijd om aan te sluiten bij de zorgverzekering wordt gehalveerd. Voor nieuwe rechten is er zelfs helemaal geen wachttijd meer. In een eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming voor Vlamingen in Brussel uit twee tegemoetkomingen voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr