20 november 2013

Nieuwe sensibiliseringscampagne voor 1712 gelanceerd

 

Op 12 maart 2012 ging de hulplijn "misbruik, geweld en kindermishandeling" van start. De hulplijn is gratis bereikbaar op het nummer 1712 en is bedoeld voor burgers die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik.  Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezagsrelaties…  Vandaag wordt een nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd en krijgt de site www.1712.be een nieuw kleedje.
“De nieuwe campagne roept op tot actie: geweld kan en moet stoppen. De campagne wil ook heel duidelijk laten weten waarvoor men bij 1712 terecht kan: informatie, advies en doorverwijzing”, aldus minister Jo Vandeurzen. Gespecialiseerde hulpverleners luisteren, geven informatie, trachten risico’s in te schatten, adviseren over volgende stappen en geven aan waar de beller verder terecht kan, indien nodig.

Planning campagne

Vandaag wordt de vernieuwde website www.1712.be gelanceerd. Deze site wil de burger informeren over elke vorm van geweld.
Op Youtube (https://www.youtube.com/user/1712hulplijn) staan opmerkelijke filmpjes met getuigenissen van mensen die geconfronteerd werden met diverse vormen van geweld, en die dankzij 1712 een uitweg vonden.
In de tweede helft van november worden affiches, flyers en kaartjes verspreid via organisaties in de welzijns- en gezondheidssector, bibliotheken en culturele centra.
Vanaf januari 2014 wordt het campagnemateriaal nog ruimer verspreid bij huisartsen, in horecazaken, bioscopen en sportcentra.
• Een overzicht van het campagnemateriaal is te vinden op de vernieuwde website www.1712.be onder de rubriek ‘pers’.

Cijfers

Van maart 2012 tot en met september 2013 registreerde de hulplijn 6242 meldingen. Waarvan:
• 572 i.v.m. partnergeweld (9,2%)
• 1966 i.v.m. kindermishandeling (31,5%)
• 166 i.v.m. oudermisbehandeling (2,7%)
• 89 i.v.m. geweld tussen minderjarigen (1,4%)
• 3 i.v.m. eergerelateerd geweld (0,05%)
• 2 i.v.m. ritueel geweld (0,03%)
• 220 i.v.m. geweld tegen volwassenen (3,5%)
• 41 i.v.m. verwerkingsproblematiek (0,7%)
• 257 i.v.m. andere (4,1%)
• En 2926 met meervoudige problematiek (46,9%)

Meer info? Neem een kijkje op www.1712.be.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr