3 april 2013

Nieuwe middelen voor extra plaatsen in de kinderopvang

 

De Vlaamse overheid maakt in 2013 2,9 miljoen euro vrij voor de verdere uitbreiding van het aanbod aan kinderopvang voor baby’s en peuters, waar ouders een prijs betalen op basis van hun inkomen. Daarnaast wordt 0,5 miljoen euro vrijgemaakt voor inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Dit kadert binnen ‘Perspectief 2020’, het nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap.

Inclusieve kinderopvang

“Iedereen is welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als andere kinderen willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken,” zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. 

Het samen opvangen van kinderen met en zonder specifieke zorgbehoefte wordt ‘inclusieve’ kinderopvang genoemd. 

De doelstelling van Kind en Gezin is om op termijn inclusieve kinderopvang te realiseren in alle vergunde kinderopvang. Dit vloeit voort uit de visie van Perspectief 2020: ‘zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk’. 

De Vlaamse overheid maakt 0,5 miljoen euro vrij voor inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Het extra budget wordt ingezet op 3 sporen: een uitbreiding van het individueel aanbod, een sensibiliseringscampagne en de organisatie van enkele projecten ‘centra voor inclusieve kinderopvang’.

Zulke ‘centra voor inclusieve kinderopvang’ zullen de opdracht hebben om expertise over inclusieve opvang op te bouwen en uit te dragen. Inhoudelijk zullen de projecten ondersteund worden door een begeleidingstraject, georganiseerd door Kind en Gezin in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

Opvangvoorzieningen voor baby’s en peuters met inkomenstarief (erkende opvang en zelfstandige opvang met IKG), lokale diensten voor buurtgerichte opvang en voorzieningen buitenschoolse opvang (IBO en buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf) zullen zich binnenkort kandidaat kunnen stellen voor dergelijk project.

Erkende en zelfstandige kinderopvang voor baby’s en peuters

De Vlaamse Regering maakt in 2013 bijkomend 2 miljoen euro vrij voor nieuwe kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters. Dat betekent dat naar schatting 192 extra plaatsen gecreëerd kunnen worden. Daarnaast investeert de Vlaamse Regering 0,9 miljoen euro voor uitbreiding van het aanbod aan ‘inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen’ (IKG-plaatsen) bij zelfstandige opvangvoorzieningen die werken met werknemers.  Ouders betalen er een prijs op basis van hun inkomen.  Dat betekent dat naar schatting op 205 plaatsen een IKG-aanbod kan worden gecreëerd. 

 

Meer info:

 

 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr