5 november 2013

Nieuwe cannabiscampagne helpt jongeren fabeltjes doorprikken

 

Vreemd gaan zit in de genen, en cannabis in 1 op 10 broekzakken. Met deze en andere slogans wil de Vlaamse overheid met een nieuwe campagne jongeren aan het denken zetten over cannabisgebruik. Zijn de stellingen juist of fout? Denk na, en laat je vooral niet vangen. Want neen, cannabis gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s in. Misverstanden ontkrachten en correct informeren, zo wil de campagne jongeren overtuigen te doen zoals de meeste van hun leeftijdgenoten: cannabis links laten liggen.

Met affiches en een interactieve website met een quiz, mikt de campagne op jongeren van 14-17 jaar en op jongvolwassen van 18-25 jaar. Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “We kiezen er bewust voor niet met het opgestoken vingertje te communiceren. We nodigen jongeren en jongvolwassenen uit om zich bij het maken van hun gedragskeuzes niet te laten vangen door perceptie of foute informatie. Dat iedereen wel eens gebruikt bijvoorbeeld, of dat het een onschuldig tijdverdrijf is.”

Expert Marijs Geirnaert van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) bevestigt dat cannabis inderdaad slechts door een kleine minderheid jongeren gebruikt wordt: “Nieuwe cijfers van onze leerlingenbevraging in 2011-2012 wijzen uit dat slechts 17,3% van alle 12- tot 18-jarige ondervraagden ooit cannabis geprobeerd heeft. 7,8% gebruikt het af en toe, 2,6% regelmatig. Het blijft wel de meest populaire drug.”

En dat blijft problematisch, aldus minister Vandeurzen: “Sinds 2009 hebben we een gezondheidsdoelstelling voor tabak, alcohol en drugs. Cannabisgebruik terugdringen bij jongeren en jongvolwassenen is een van de subdoelstellingen. Sinds 2005 blijven de cijfers over gebruik echter stabiel, enkele schommelingen daargelaten. Een extra impuls geven aan de preventie-inspanningen is daarom nodig. Dat is precies het doel van deze campagne.”

Om jongeren ervan bewust te maken dat cannabisgebruik noch banaal, noch dagelijkse kost is onder hun leeftijdsgenoten, confronteert de campagne hen met vaak gehoorde foute stellingen over het gebruik en de gezondheidsrisico’s van cannabis. Om de aandacht op een positieve manier te trekken, worden deze stellingen gekoppeld aan urban legends uit de leefwereld van jongeren en jongvolwassenen. De boodschap: laat je niet vangen! Vandaar de keuze voor de goudvis als visuele “catch”. Op de website www.laatjenietvangen.be helpt een quiz hen foute van juiste informatie te onderscheiden. De site is ook een doorverwijsplatform naar andere informatie- en hulpkanalen.

Resultaten leerlingenbevraging 2011-2012

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. De cijfers voor cannabis voor 2011-2012 liggen in de lijn van de voorbije jaren.

  • Het aantal jongeren dat het voorbije jaar cannabis gebruikt heeft, daalt licht.
  • Het ooit en regelmatig gebruik blijft hangen op respectievelijk 17,2 en 2,5%.
  • Experimenteren met cannabis doen jongeren vanaf 14-15 jaar.
  • Het ooitgebruik bij 12-14-jarigen is nog uitzonderlijk (4,4%). 
  • Bij 15-16-jarigen heeft 20,9% ooit gebruikt.
  • Bij 17-19-jarigen stijgt dat naar 36,6%.
  • Het laatstejaarsgebruik ligt dan weer beduidend lager, wat erop wijst dat het cannabis-gebruik bij een deel van de jongeren experimenteel blijft.
  • 10,5% van de 15-16-jarigen gebruikt af en toe cannabis.
  • Dat occasionele gebruik stijgt naar 15,7% bij 17-18-jarigen.
  • Het regelmatige gebruik bij die leeftijdsgroep 17-18 bedraagt 5,4%
 
 
 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr