4 mei 2015

Minister Vandeurzen onderzoekt oprichting afstammingscentrum gedwongen adopties

 

Vandaag heeft het expertenpanel gedwongen adopties een eindrapport overgemaakt aan minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volkgezondheid en Gezin. De minister neemt de aanbevelingen ter harte. Hij zal werk maken van de oprichting van een afstammingscentrum.

Het expertenpanel werd gevraagd om advies te geven over hoe slachtoffers van gedwongen adopties in het verleden erkenning en herstel kunnen bekomen, en om beleidsaanbevelingen te formuleren. Minister Vandeurzen zal de 19 beleidsaanbevelingen van het expertenpanel bekijken en verder onderzoeken. 

De aanbevelingen zijn te clusteren in vier blokken:

 

1.           Afstammingscentrum – DNA-databank: 

Geadopteerden of geboorteouders zouden volgens het expertenpanel moeten kunnen achterhalen wie hun biologische ouder of kind is.

Het panel adviseert de oprichting van een afstammingscentrum  en een  DNA-databank met geanonimiseerde gegevens. 

Het expertenpanel wijst er ook op dat de nodige zorg en begeleiding in dit kader niet mogen ontbreken. Zo wordt bijvoorbeeld een counselinggesprek aangeraden voor iedereen die vrijwillig een DNA-staal wil afstaan. 

Het panel stelt tevens voor dat geadopteerden een beroep kunnen doen op de DNA-databank vanaf 12 jaar. In dat geval worden enkel niet-identificeerbare gegevens bekendgemaakt. De minderjarige wordt altijd begeleid door een meerderjarige vertrouwenspersoon. Voor identificeerbare gegevens zou een minimale leeftijd van 16 jaar gehanteerd moeten worden.

Minister Vandeurzen wil deze aanbeveling volgen en zal juridisch laten onderzoeken hoe een afstammingscentrum, inclusief de DNA-databank, operationeel vorm kan krijgen.
 

2.          De aanbevelingen over erkenning / slachtoffers 

 

Zo is er de vraag naar erkenning voor het aangedane leed door het Vlaams parlement en de organisatie van een tentoonstelling als vorm van publieke erkenning. De minister plant in 2016 een tijdelijke tentoonstelling omtrent dit thema in het Guislain-museum. 

 

3.          Aanpassingen inzake adoptieregelgeving en financiering van de binnenlandse adoptiediensten

 

Deze aanbevelingen zullen ter harte genomen worden in de nieuwe regelgeving binnenlandse adoptie die conform het Vlaamse regeerakkoord op stapel staat. 

 

4.          Overleg met de federale overheid 

 

Het betreft aanbevelingen die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen. Met name benoemt het panel de noodzaak  tot het ontwikkelen van een regeling voor discrete/anonieme bevalling die makkelijk toegankelijk is, en voor draagmoederschap en voor donorschap. De minister zal deze aanbeveling overmaken aan de federale minister van Justitie.

 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal het rapport bezorgen aan het Vlaams Parlement.

 

 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr