8 mei 2017

Minister Vandeurzen introduceert kind-check tegen kindermishandeling

 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, neemt acties om de aanpak van kindermisbruik in Vlaanderen nog te verscherpen. Op dit moment wordt volop gewerkt aan een kind-check in Vlaanderen. De kind-check moet alle hulpverleners in Vlaanderen alert maken voor de vraag of er bij de hulpverleningssituatie ook kinderen betrokken zijn. Minister Vandeurzen wil van de kind-check de standaardpraktijk in Vlaanderen maken. Daarnaast verlengde de Vlaamse Regering vorige vrijdag de versterking van de vertrouwenscentra kindermishandeling goed met een half miljoen euro. Minister Vandeurzen evalueert deze maand ook de hulplijn 1712, met het oog op de verhoging van de bereikbaarheid voor meldingen van geweld.

Kind-check in Vlaanderen
Niet elk geval van misbruik of verwaarlozing wordt gemeld. Om de opmerkzaamheid van de professionelen te verhogen introduceert Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de kind-check. In het omgaan met verontrusting heerst ook onder professionelen die werken met volwassenen nog veel handelingsverlegenheid. Vaak wordt getwijfeld of maakt men niet altijd de reflex? De kind-check, een belangrijke aanbeveling van de Conferentie van het Jonge Kind, moet bij alle hulpverleners, zelfs  al werken ze enkel met volwassenen (bv in de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen,… ), de reflex ontwikkelen om na te gaan of er ook kinderen betrokken zijn bij de hulpverleningssituatie.
 
De kind-check is een geheel van duidelijke afspraken en stappen die een professional kan zetten, vertaald in praktische instrumenten zoals vragenlijsten over het ouderlijk functioneren en over de veiligheid van kinderen, een poster met de verschillende stappen en on-line-ondersteuning.
 
Verontrusting is ieders verantwoordelijkheid
Op de conferentie ‘De toekomst is jong’ (oktober 2016) was de conclusie dat het thema ‘verontrusting’ en de zorg voor de gezondheid en veiligheid van kinderen een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid van iedereen is. Ook professionals die niet rechtstreeks met kinderen aan de slag gaan waarover de (mogelijke) verontrusting gaat, moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, zoals bv. hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, justitie en politie, spoed- en huisartsen.
 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De kind-check moet worden ingezet worden in meerdere hulp- en dienstverlenende sectoren waar een alertheid voor verontrustende situaties bij kinderen van belang is. De professional die twijfelt of verontrust is, moet kunnen terugvallen op een kind-check om een mogelijk voorkomen van misbruik of geweld bij de juiste diensten op te nemen.”
 
In 2017 zal het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen de hulpverlening in een eerste fase de omzetting van de Nederlandse kind-check of meldcode naar de Vlaamse context voor zijn rekening nemen. Hiervoor trekt de Vlaamse overheid 150.000 euro uit.

1712, hét aanspreekpunt voor de verontruste burger: bereikbaarheid verhogen…
De kind-check is een belangrijk, maar niet het enige initiatief dat Vlaams welzijnsminister Vandeurzen neemt in de strijd tegen kindermishandeling. Zo wordt momenteel een evaluatie van de hulplijn 1712 door de Zorginspectie afgerond met het oog op een versterking van de hulplijn: bijvoorbeeld in het verhogen van de toegankelijkheid zowel naar doelgroepen als naar bereikbaarheid telefonisch of via chatfunctie. 1712 verbreedde onlangs haar werking naar kinderen met een aangepaste kindvriendelijke website. Vandeurzen: “1712 moeten we als hét aanspreekpunt voor de burger met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling verder verankeren, op basis van de resultaten van de evaluatie deze maand, nemen we gerichte initiatieven om de bereikbaar- en bekendheid nog te verhogen.”

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr