2 maart 2017

Middelen die in 2016 naar voorzieningen gingen, gaan nu naar gebruikers

 

“Met de persoonsvolgende financiering schrijft Vlaanderen zich in in het VN-verdrag dat bepaalt om de regie over het eigen leven in handen te leggen van de persoon met een beperking”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Op geen enkel moment heeft ADO Icarus contact opgenomen over deze stap. Ik nodig hen dan ook dringend uit tot een overleg over hun motivatie.”

Minister Jo Vandeurzen beklemtoont dat er bij deze omslag absoluut geen sprake is van een besparing. Het bedrag aan subsidies dat in 2016 naar Ado Icarus ging, is sinds 1 januari 2017 exact verdeeld over de gebruikers van die voorziening. Exact hetzelfde bedrag, niet meer of niet minder. Meer nog: wanneer hun gebruikers hun persoonsvolgend budget bij Ado Icarus inzetten, krijgt Ado Icarus daar bovenop 25,35%, om hun overheadkosten te dekken.

“We begrijpen dat het een grote stap is om van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd systeem te evolueren. Dit systeem is dan ook enkel tot stand kunnen komen dankzij een intensieve samenwerking met alle betrokken actoren. Dat zetten we verder in de Taskforce. Doel van de persoonsvolgende financiering is om mensen met een handicap eindelijk zelf de regie over hun ondersteuning te geven.  Intussen beschikken al ruim 500 nieuwe instromers voor het eerst over hun persoonsvolgend budget”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

In 2017 investeert Vlaanderen 117,5 miljoen euro extra in het systeem van de persoonsvolgende financiering. Dat is het grootste bedrag dat ooit voor de sector werd begroot.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr