16 februari 2018

Medische apps versterken Vlaams gezondheidszorgbeleid

 

De afgelopen jaren is het aantal gezondheidsapplicaties spectaculair toegenomen en deze trend blijft zich verderzetten. Deze apps zullen een steeds belangrijker rol spelen in een innovatief Vlaams gezondheidsbeleid. In de preventieve en geestelijke gezondheidszorg vindt de nieuwe technologie ingang, maar ook voor het delen van privacygevoelige gezondheidsinformatie wordt meer en meer beroep gedaan op applicaties. Het is van groot belang dat de Vlaming en de zorgverlener goed ingelicht worden over de deugdelijkheid van de talrijke apps. Daarvoor werkt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met Agentschap Zorg en Gezondheid en imec om zorggebruiker en zorgverlener hierbij te ondersteunen. De Vlaamse overheid sluit zich op deze manier volmondig aan bij de visie van federaal minister van Volksgezondheid, Maggie De Block.

De federale overheid communiceerde vandaag over de ambitie om medische apps in te kapselen binnen de gezondheidszorg. De Vlaamse overheid beaamt de visie dat patiënten copiloot kunnen worden van hun eigen gezondheid. Applicaties en mobiele toestellen laten hen toe om hun gezondheid sneller en beter op te volgen en te laten opvolgen.
 
Twee dimensies: Vlaming informeren en kwaliteitsgaranties
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We maken de Vlaming eerst en vooral attent op wat de kwaliteit is van de gegevens die de app verstrekt zodat duidelijk is wat je er wel, maar ook wat je er niet van kan verwachten. Ten tweede zullen de Vlamingen de informatie over hun status rond preventie, vaccinaties, medicatie, …  via  apps kunnen delen met My Vitalink, tenminste als de apps voldoen aan de voorwaarden op vlak van veiligheid van gegevensdeling. In dat kader zal de Patient Health Viewer nog dit voorjaar zijn opwachting maken.”

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr