13 februari 2013

"Juiste plek kiezen voor jongeren met psychische problemen"

 

 

 

In een reactie op de actie van het personeel in Beernem zegt de minister alle respect te hebben voor de medewerkers die in hun werk in de gemeenschapsinstellingen soms geconfronteerd worden met jongeren met een zeer complexe problematiek.

Hij wijst er op dat in deze legislatuur al belangrijke structurele maatregelen genomen zijn om de uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen naar een geschikte opvangplaats te verzekeren. Zo werd het aantal plaatsen voor jongeren met een beperking en een gedrags-  en emotionele stoornis uitgebreid. Daarnaast werd in een systeem op punt gesteld om voor multi-problem jongeren oplossingen op maat mogelijk te maken met een soort 'rugzakfinanciering'. Daarmee kan ook de nodige psychiatrische zorg voorzien worden. Ook de federale overheid heeft reeds belangrijke maatregelen genomen om aangepaste psychiatrische opvang van jongeren die in aanraking komen met justitie mogelijk te maken. 

Op korte termijn wordt voor de specifieke situatie van de jongere in kwestie, naar een geschikte opvang gezocht. Ondertussen worden schikkingen getroffen om in de gemeenschapsinstelling een individuele aanpak van de betrokkene te organiseren en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

De minister beklemtoont dat er ook al heel wat samenwerking bestaat met de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Hij zal de gespecialiseerde diensten uit die sector opnieuw uitnodigen voor overleg om na te gaan of die samenwerking nog beter kan verlopen. In de interministriele conferentie van december ll werd ondertussen beslist om samen de zorgcircuits van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren verder te ontwikkelen. 

Ook zal in de toekomst meer ingezet worden op een goede diagnostiek om de jeugdrechters op de best mogelijke manier bij te staan als die een beslissing moeten nemen.

 

Het Interview van de minister op Radio 1 kunt u hier herbeluisteren.

Hier vindt u meer info over Jongerenwelzijn.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr