16 november 2012

Jo Vandeurzen vraagt lokale besturen aandacht voor vermaatschappelijking van de zorg

 

Jo Vandeurzen nodigt de nieuwe lokale besturen uit om in hun sociaal beleid aandacht te hebben voor tien beleidsdoelstellingen. Hij doet dat in een omzendbrief over lokaal  sociaal beleid, waarmee hij het lokale en het Vlaamse beleid elkaar laat aanvullen en versterken. 

 

Als eerste en belangrijkste punt stipt de minister ‘vermaatschappelijking van de zorg’ aan. Zo is hij voorstander van meer ondersteuning en promotie van mantelzorg, een hogere betrokkenheid van de lokale samenleving bij de ondersteuning van de zorgvrager en meer aandacht voor vrijwilligerswerk en buurtwerk. “Maar ook de gewone, nabije hulp- en dienstverlening, die snel en gericht kan worden ingezet, verdient aandacht,” zegt minister Vandeurzen. “Pas als het echt nodig is, komen dan de gespecialiseerde instellingen aan bod: gewoon als het kan, gespecialiseerd als het moet.” Voor minister Vandeurzen stoelt het begrip vermaatschappelijking ook op het inzicht dat goede zorg geen zaak is van de welzijns- en gezondheidssector alleen: “Er is een geïntegreerde benadering nodig. Ook andere beleidsdomeinen zoals werk, wonen, onderwijs, cultuur en sport dragen bij tot welzijn en gezondheid.”

 

De andere thema’s die in de omzendbrief aan bod komen, zijn bestrijding van (kinder)armoede, preventief gezondheidsbeleid, preventieve gezinsondersteuning en toegankelijke kinderopvang, kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, een divers en aangepast woonzorgaanbod, de vergrijzing, preventie van schulden, problematiek van dak- en thuisloosheid en samenwerking in het welzijnswerk op de eerste lijn.  

 

Daarnaast vraagt minister Vandeurzen aandacht te hebben voor onder andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met het oog op onderlinge afstemming en efficiëntieverhoging van het aanbod en voor een betrokkenheid van de bevolking en de lokale actoren bij de voorbereiding, de uitvoering en de voortgang van het lokaal sociaal beleid.

 

De beleidsdoelstellingen inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van minister Vandeurzen kaderen in het planlastdecreet. Vanaf 1 januari 2014 maken de lokale besturen immers een strategische meerjarenplanning op. 

 

Categorie: 
BijlageGrootte
PDF icon Omzendbrief Vandeurzen505.38 KB
PDF icon Decreet lokaal sociaal beleid105.85 KB
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr