12 maart 2013

Jo Vandeurzen voorzitter CD&V-Limburg

 

 

Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen kiezen de leden van CD&V-Limburg, conform de statuten van de partij, een aantal voorzitters en ook afgevaardigden in de bovenlokale raden. Dat gebeurde vanavond tijdens een druk bijgewoonde bijeenkomst in Hasselt. Blikvanger was de aanduiding van een nieuwe provinciale voorzitter.

Nadat de vorige voorzitter Raf Truyens, die 9  jaar de partij in Limburg had geleid, werd bedankt, maakte de provinciaal secretaris het resultaat van de verschillende kiesverrichtingen bekend.

Werden verkozen als:

  • provinciaal voorzitter Vrouw en Maatschappij: Heidi Wuestenbergs uit Halen
  • provinciaal Jongerenvoorzitter: Stefan Jacobs uit Tongeren
  • Chris Moors blijft verder aan als voorzitter van Senioren CD&V-Limburg.

Tot slot werd Vlaams minister Jo Vandeurzen voorgesteld als de nieuwe voorzitter van CD&V-Limburg. Hij kreeg een overweldigende meerderheid van kiesgerechtigden achter zijn kandidatuur.

In zijn toespraak kondigde Jo Vandeurzen aan werk te zullen maken van een professionele ondersteuning van de Limburgse CD&V-afdelingen. Verder wil hij, evenals nationaal voorzitter Wouter Beke, de lokale afdelingen bezoeken. En tot slot  zal hij, samen met alle Limburgse CD&V-raadsleden, -schepenen, -burgemeesters, -provincieraadsleden, -gedeputeerden en -parlementairen, in dialoog gaan met de leden over de aanpak van de Limburgse dossiers.

“Uitdagingen aangaan, beslissingen nemen: daar staan wij voor. En daarbij vertrekken wij steeds vanuit onze eigen ideaal: kiezen voor elkaar, niet voor “het eigen ik eerst”. In deze ook voor onze provincie moeilijke socio-economische tijden willen wij binnen de partij al onze ervaring op alle niveaus (gemeente, provincie, Vlaams, federaal en Europees) aanspreken, willen wij onze nek uitsteken en verantwoordelijkheid nemen,” aldus de nieuwe voorzitter.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr