28 oktober 2016

Herken jij een beroerte? Beperk de schade: bel 112

 

Morgen, 29 oktober 2016, is het ‘Wereld Beroerte Dag’. Een ideaal moment om de Vlaamse campagne ‘Herken een beroerte’ weer onder de aandacht te brengen. Iedere dag krijgen in België ongeveer 60 mensen een beroerte. Een groot deel hiervan blijft achter met een blijvende en vaak ernstige handicap waardoor men niet meer zelfstandig kan functioneren. Ongeveer een kwart overlijdt aan de gevolgen. Door het snel herkennen van de symptomen kan hersenschade beperkt worden en zelfs een leven gered. Elke minuut telt. Vlaams minister Jo Vandeurzen en de hele Vlaamse Regering tonen met de campagne ‘Herken een beroerte’ hoe de bevolking een beroerte op een eenvoudige manier kan herkennen. 

Bij een beroerte, ook wel ‘stroke’ of CVA (Cerebrovasculair Accident) genoemd, wordt de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken. De belangrijkste risicofactor voor het optreden van een beroerte is leeftijd: hoe ouder, des te hoger de kans op een beroerte.

Het krijgen van een beroerte komt als een donderslag bij heldere hemel. Elke minuut telt! Een snelle behandeling die bestaat uit het snel oplossen of snel verwijderen van de bloedklonter kan de nefaste gevolgen drastisch beperken. Veel mensen kennen de symptomen echter niet.. Om snel op een juiste manier te kunnen reageren, moeten je een beroerte leren herkennen. Via de FAST-test (face-arm-speech-time), kan iedereen snel en eenvoudig testen of het om een beroerte gaat:

  • FACE: Kijk naar het aangezicht. Vraag het slachtoffer om te glimlachen en controleer of een mondhoek naar beneden hangt.
  • ARM: Laat het slachtoffer beide armen naar voren uitsteken en controleer of ze beide tegelijk omhoog gaan.
  • SPEECH: Stel vragen en ga na of het slachtoffer moeite heeft om je te begrijpen of moeilijk kan spreken.
  • TIME: Herken je de symptomen? Verlies geen tijd. Bel 112. Zo schakel je onmiddellijk medische hulp in en beperk je de schade.

Eén boodschap: onmiddellijk medische hulp inschakelen
Bij het herkennen van de symptomen, moet onmiddellijk professionele hulp ingeschakeld worden. Bel 112 en beperk de schade. Door snel in te grijpen kan hersenschade beperkt worden en soms zelfs een leven gered. Want elke minuut telt.. Dat is dé boodschap van deze campagne.

Sensibilisering van de bevolking is nodig. Dit gebeurde al een eerste keer in mei van dit jaar ter gelegenheid van de Europese Dag van de Beroerte. Morgen is het ‘Wereld Beroerte Dag’, maar vandaag al delen promoteams, in samenwerking met Metro, tijdens de ochtendspits buttons en flyers uit in een aantal grote treinstations (Antwerpen, Brugge, Hasselt en Mechelen).

Ook gericht naar zorgverstrekkers
Ook de rol van de zorgverleners is belangrijk. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. De familie en omgeving denken vaak nog te weinig aan de mogelijkheid van een beroerte.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Daarom hebben we de zorgverleners actief betrokken bij deze campagne. De button wordt op deze Wereld Beroerte Dag ook opgespeld door zorgverstrekkers in ziekenhuizen en woonzorgcentra, huisartsen en apothekers en ook via affiches en flyers informeren zij hun patiënten. Ik ben ook verheugd dat de voltallige Vlaamse Regering deze campagne ondersteunt en de button draagt.”

Al in 2014 was er met het Jaar van het Brein aandacht voor onderzoek naar het brein en voor de noodzakelijke zorg voor onze hersenen. Deze campagne is een initiatief van het innovatieplatform Flanders’ Care en bouwt hierop verder.
Meer informatie is te vinden op www.herkeneenberoerte.be. De affiche is er vrij te downloaden.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda

zaterdag, 26 mei 2018
zondag, 27 mei 2018
zondag, 27 mei 2018