28 mei 2016

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen

 

De Vlaamse Regering heeft vandaag het concept voor een nieuw kinderbijslagsysteem goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2019 ingaat. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verheugd met de beslissing: “Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen.”

Aangepast aan de nieuwe realiteit

Het systeem wordt aangepast aan de maatschappelijke veranderingen zoals het tweeverdienersmodel, de dalende gezinsgrootte en de diversiteit van gezinsvormen. Voortaan krijgt elk kind een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien. Het Groeipakket zal ook meehelpen de armoede terug te dringen via een aantal sociale toeslagen.

Stap voor stap naar een Groeipakket met respect voor verworven rechten
Een Vlaams decreet zal de basis leggen voor het nieuwe systeem voor kinderbijslag –  het ‘Groeipakket’ – en voor de manier waarop de uitbetaling zal verlopen. 
Om van de huidige kinderbijslag over te stappen naar het nieuwe Groeipakket zijn er overgangsmaatregelen. Uitgangspunt: op het moment dat de overgang naar het Groeipakket wordt ingezet, ontvangt geen enkel gezin in de overgangsperiode minder kinderbijslag dan het kreeg. Met andere woorden: geen enkel gezin zal erop achteruit gaan.

Voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 verandert er niets. Voor deze kinderen blijven de huidige, verworven rechten (leeftijdstoeslagen en rangorde) behouden, ook als er een nieuw kind geboren wordt na 1 januari 2019. Voor dat laatste kind is het nieuwe systeem van toepassing. Een aantal transitiemaatregelen worden bepaald. Bijvoorbeeld, zo krijgen alle gezinnen met een inkomen onder de 29.000 euro recht op sociale toeslagen. Vroeger was dat beperkt tot eenoudergezinnen, gepensioneerden, langdurig zieken en werklozen.

Het Groeipakket is een recht van elk kind
 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Gezin: “Het Groeipakket zal voor elk kind tegemoetkomen in de kosten van de opvoeding en maakt werk van de bestrijding van kinderarmoede. We kiezen daarom voor een universeel systeem op basis van het recht van het kind, ongeacht de sociale of professionele status van de ouders. Daarnaast kiezen we voor selectiviteit afgestemd op het inkomen en de gezinsgrootte en stimuleren we de participatie in kinderopvang en onderwijs.”

Het Groeipakket doet het armoederisico ten opzichte van het huidige systeem dalen.

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr