28 december 2012

Gegevensdeling in de welzijns- en gezondheidszorg

 

De Vlaamse overheid wil de elektronische gegevensdeling in de zorg mogelijk maken en stimuleren. Het is een van de thema's waaraan we binnen Flanders' Care onverminderd verder werken.

eZorgzaam Vlaanderen

Er werd een actieplan opgesteld over de elektronische gegevensdeling in de zorg, geïnspireerd op de visietekst eZorgzaam Vlaanderen die tot stand kwam na de Rondetafel 'ICT in de Zorg' in februari 2012. In dit actieplan wordt de visietekst naar concrete initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap (en met name de agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) geoperationaliseerd. De Vlaamse Regering verwacht dat een betere deling van zorggegevens tussen de zorgverleners die een zorgrelatie of een therapeutische relatie hebben met eenzelfde zorggebruiker de zorg beter, goedkoper, veiliger en patiëntgerichter zal maken.

Hier vindt u de visietekst en het actieplan over een eZorgzaam Vlaanderen terug.

Vitalink

Eén van de inspanningen om gegevensdeling in de zorg te stimuleren, is de ontwikkeling van Vitalink. Vitalink is een digitaal platform van de Vlaamse overheid om gegevens over zorg en welzijn veilig uit te wisselen tussen verschillende zorgverleners. Op dit moment zijn vier pilootprojecten gestart waarin het uitwisselen van medicatieschema's getest wordt.

Meer informatie kan u vinden op www.vitalink.be of in dit persbericht.

Beheersorgaan standaarden in de zorg

Er werd binnen het Zorgvernieuwingsplatform een werkgroep opgericht die moet nagaan of er een beheersorgaan kan opgericht worden dat het gebruik van goede standaarden voor de gegevensdeling in de zorg kan faciliteren en stimuleren.

CoBRHA

Om het toegangsbeheer voor gegevensdelende systemen goed te kunnen organiseren (en om vlot gegevens over zorgvoorzieningen en zorgverleners te kunnen delen), werkt de Vlaamse Gemeenschap mee aan CoBRHA, een kadaster bij eHealth met identificatiedata van erkende zorgvoorzieningen en erkende zorgverleners.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr