26 december 2017

e-Learning helpt dokters bij het herkennen en opvolgen van intrafamiliaal geweld

 

Om huisartsen alert te maken voor de signalen van intrafamiliaal geweld (kindermishandeling binnen de familie en geweld tussen partners) en tijdig gepaste hulpverlening in te schakelen, vroeg Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, aan huisartsenkoepel Domus Medica een e-learninginstrument te ontwikkelen.

1712, de hulplijn voor vragen over of meldingen van alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling, kreeg in 2016 4.596 oproepen via telefoon en e-mail. Uit het jaarverslag blijkt dat de meeste meldingen over intrafamiliaal geweld gaan. 61% zijn meldingen van kindermishandeling in het gezin en in 11% van de gevallen gaat het over partnergeweld. Gemiddeld zijn er dagelijks meer dan tien meldingen van kindermishandeling en twee van partnergeweld.

Huisartsen zijn door hun frequente contacten met gezinnen goed geplaatst om de signalen van intrafamiliaal geweld waar te nemen. In hun praktijk komen zij tot twee keer per week in contact met een slachtoffer van huiselijk geweld. Helaas komen slachtoffers zelden of nooit zelf met hun verhaal aanzetten. Vage klachten en signalen worden door de omgeving en hulpverleners daardoor niet altijd opgemerkt. Wanneer signalen wel worden opgemerkt, is er vaak sprake van handelingsverlegenheid, ook bij huisartsen.

Verlaag de drempel
“Daarom,” zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “hebben we Domus Medica gevraagd een e-learningtraject te ontwikkelen dat artsen aanzet om tekenen van mis(be)handeling te detecteren en desgevallend te kunnen ingrijpen en gepaste hulpverlening te betrekken, bijvoorbeeld door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in te schakelen.”
Met de e-module kunnen artsen op eigen tempo en van thuis uit aan de slag. Op een interactieve manier wordt hen kennis bijgebracht in het ruime thema ‘huiselijk geweld’. De leermodule focust evenwel niet enkel op kennis, maar richt zich ook op reflectie en op vaardigheden. In de e-module stapt de huisarts telkens in het verhaal van de patiënt en wordt hij gestimuleerd om met de signalen van intrafamiliaal geweld om te gaan.

Vormingsaanbod
De Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica ontwikkelde de voorbije jaren reeds richtlijnen die huisartsen een houvast aanreikt bij de detectie van partnergeweld (2010),  en de aanpak bij kindermishandeling (2014). Vanaf 2018 krijgen deze richtlijnen ook een praktisch gevolg, onder meer door trainingen in de Lokale Kwaliteitsgroep (LOK) van de huisartsen. Deze sessies zullen nu dus aangevuld worden met een e-learninginstrument. Het is een mooi voorbeeld van ‘blended learning’: een mix van instrumenten wordt aangereikt om vaardigheden te ontwikkelen.

Hulplijn 1712
1712 is een telefonische hulplijn waar volwassenen én kinderen terechtkunnen met vragen over alle vormen van geweld. De hulplijn wordt bemand door hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk en Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

1712 is elke werkdag van 9u tot 17u telefonisch bereikbaar. Bellen naar 1712 is gratis en wordt niet op de telefoonrekening vermeld. Mensen kunnen ook steeds terecht op 1712.be.

Awel (op nummer 102 iedere dag tussen 16u en 22u uitgenomen zon- en feestdagen) en Tele-onthaal (op nummer 106 24u op 24u en 7 dagen op 7) kunnen na de openingsuren van 1712 bereikt worden.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr