24 december 2016

Dagprijzen woonzorgcentra online vergelijkbaar

 

Een belangrijk instrument in het beheersbaar houden van billijke dagprijzen in de woonzorgcentra (voorheen ‘rusthuizen’) is deze prijzen vergelijkbaar maken. Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid daarom bij alle Vlaamse woonzorgcentra de dagprijs opgevraagd die ze hanteerden op 1 mei 2016. Met een jaarlijkse monitoring kan de evolutie van de dagprijzen worden opgevolgd, inclusief het effect van beleidsinitiatieven.

Meer bepaald werd aan alle Vlaamse woonzorgcentra gevraagd naar de dagprijs per kamertype (een-, twee- of meerpersoonskamers), zonder de supplementen. Per woonzorgcentrum, per provincie en per gemeente werd de gewogen gemiddelde dagprijs berekend. Dat is de gemiddelde prijs die rekening houdt met het aantal kamers dat er van elk type bestaat. Het gaat om een nulmeting: er zijn over deze dagprijzen geen vergelijkbare cijfers uit het verleden.
 
Nulmeting
Met een jaarlijkse monitoring kan de evolutie van de dagprijzen worden opgevolgd, alsook de effecten van bepaalde beleidsinitiatieven op de dagprijs.
De resultaten van de bevraging zijn vanaf 24 december 2016 consulteerbaar op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Jo Vandeurzen: ‘Met deze nulmeting maken we werk van meer transparantie in het prijsbeleid van de woonzorgcentra. De dagprijzen van de woonzorgcentra kunnen nu online geraadpleegd worden, per woonzorgcentrum en per gemeente op https://www.zorg-en-gezondheid.be/dagprijzen.”
 
Bijkomende financiering zorgzwaarte
De Vlaamse Regering heeft vrijdag 23/12/16 beslist €10,8 miljoen te investeren in de financiering van de toenemende zorgkost van de woonzorgcentra. In 2017 zal er daardoor bijkomend voor 1.226 bewoners van woonzorgcentra een hogere tussenkomst worden gerealiseerd in de zorgkost waardoor de dagprijs kan worden gedrukt.
 
Daarnaast keurde de Vlaamse Regering reeds eerder een decreet goed waardoor vanaf 1 januari 2018 elk woonzorgcentrum dat nieuwbouw of vernieuwbouw plant, aanspraak kan maken om per bewoner per dag een korting van 5 euro op de factuur toe te staan. Dit decreet ligt nu ter bespreking voor in het Vlaams parlement.
 
Betaalbaarheid dagprijzen
Met beide initiatieven wil de Vlaamse Regering de betaalbaarheid van de dagprijzen van woonzorgcentra zoveel mogelijk onder controle houden.
Sinds de zesde staatshervorming van 2014 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de dagprijzen die de woonzorgcentra (mogen) hanteren.
Met de tegemoetkoming van de zorgverzekering (130 euro per maand), de tegemoetkoming van de hulp aan bejaarden (waarover Vlaanderen vanaf 1 januari 2017 bevoegd wordt) en de dagprijscontrole, wil Vlaanderen de noodzakelijke instrumenten inzetten om de betaalbaarheid van de woonzorgcentra te handhaven.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr