18 maart 2018

Dag van de Zorg: ontdek de kracht van sociaal ondernemerschap in 255 zorg- en welzijnsvoorzieningen

 

De zevende editie van de Dag van de Zorg staat klaar voor een fikse toestroom op de afsluiter van de Week van de Zorg. Al sinds maandag 12 maart gaat het over thema’s die de zorg- en welzijnssector uitdagen. Eerstelijnszorg, innovatie, onderwijs en zorg, kinderopvang, mantelzorg en bloedgeven kwamen uitvoerig aan bod. Op de Dag van de Zorg zet dit jaar een recordaantal van 255 deelnemende zorg- en welzijnsvoorzieningen de deuren open voor het grote publiek.
 
Meer dan ooit focus op Welzijn
De uitdrukkelijke doelstelling van deze Dag van de Zorg was om welzijnsvoorzieningen mee prominent in de spotlights te zetten. Onder meer 270 kinderdagverblijven gingen op die uitnodiging in door op de Burendag Kinderopvang de deuren open te zetten. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, toont zich tevreden: “De ontschotting tussen de zorg- en welzijnssector is reeds jarenlang aan de gang. Met de verscherpte focus op welzijn vanuit Dag van de Zorg tonen we dat het menens is.”
 
Sociaal ondernemen
De uitdagingen in de sector zijn groot, maar daarin schuilen ook de opportuniteiten. De sector is goed voor een  omzet van  11 miljard in aankoop van goederen en diensten uit andere sectoren.. Innovatie en technologische evoluties kennen hier een groot marktaandeel en de snelheid waarmee dit wordt gerealiseerd is groot.
Daarnaast is er de omschakeling naar persoonsvolgende financiering, de eerstelijnshervorming, de kinderopvang,… die sterk sociaal ondernemerschap vraagt. Een degelijk en professioneel bestuur zal voor elke sociale onderneming steeds belangrijker worden. De rol van de ondernemers is om innovatieve oplossingen te vinden voor nieuwe en verschuivende maatschappelijke noden.

Zij nemen een voortrekkersrol op in het realiseren van nieuwe modellen dat leidt tot nieuwe samenwerkingsmodellen, efficiënte organisatie (of werkings)modellen, duurzaam personeelsbeleid, allerhande aankoopmodellen en facilitaire samenwerkingsmodellen, …
De hervormingen in het ondernemingsrecht en het verenigingsrecht openen een waaier aan noodzakelijke mogelijkheden voor sociale ondernemers. Ze geven ondernemers in functie van gezondheid, welzijn en sociale cohesie instrumenten in handen om sterker te kunnen ondernemen. Tegelijk onderstrepen deze hervormingen ook de verantwoordelijkheden van bestuurders.

De grootste uitdaging zit in het vinden van duizenden mensen die hun loopbaan willen uitbouwen in de social profit. De komende jaren groeit de sector verder wat voor een extra instroom van 25.000 jobs zorgt. Daarnaast moeten ook al de zorgverstekkers die op pensioen gaan vervangen worden. De belangrijkste uitdaging is om mensen te vinden die vanuit een warme zorghouding samen met de zorgvragers de zorg van morgen vorm kunnen geven. In een krappe arbeidsmarkt is dit voor een grote en snelgroeiende sector met het grootste aantal 55-plussers een gigantische uitdaging.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr