12 maart 2015

Contactpunt Dementie opgestart

 

Maatschappelijk werkers van de ziekenfondsen in de bres voor personen met dementie en hun mantelzorger

Vandaag lanceerde Vlaams minister Vandeurzen samen met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen het ‘contactpunt dementie’ voor zorgactoren. Het contactpunt zorgt ervoor dat hulp- en zorgverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bekijken de nood, en zorgen voor de nodige begeleiding. Het contactpunt is één van de actiepunten uit het Transitieplan – Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu

Contactpunt dementie

Het contactpunt dementie is een hulplijn voor huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, sociale diensten, politieagenten… Via het contactpunt wordt een brug geslagen tussen de persoon met dementie en alle mogelijke hulpverleners die kunnen helpen in het dementieproces. Professionele zorg- en hulpverleners staan zeer dicht bij patiënten/cliënten en hun mantelzorgers. Zij merken dan ook vaak als eerste de signalen wanneer de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt en er nood is aan meer of andere begeleiding. Kort op de bal spelen kan veel frustratie voorkomen, want de zorg en begeleiding van mensen met dementie is niet gemakkelijk. Via het 078-nummer, dat vandaag opgestart wordt door de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, kunnen ze dit melden. Het contactpunt kan ook via mail gecontacteerd worden en is 24 uur op 24 uur bereikbaar. 

Wanneer een zorg- of hulpverlener een situatie gemeld heeft, wordt binnen de week contact opgenomen om een gratis huisbezoek, door een dementiekundige maatschappelijk werker verbonden aan het ziekenfonds, aan te bieden. Tijdens het bezoek wordt nagegaan hoe de persoon met dementie en zijn mantelzorger zo goed als mogelijk ondersteund kunnen worden. Dat kan gaan over gespecialiseerde (thuis)zorg of opvang, administratieve ondersteuning, psychosociale ondersteuning (omgaan met zorgstress, relatiestress, anticiperend rouwen…) en instaan voor langdurige begeleiding indien nodig. 

“Via deze aanpak brengen professionele zorg- en hulpverleners hun patiënt/cliënt en zijn mantelzorger op een laagdrempelige manier in contact met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Het nummer wordt vandaag bekend gemaakt aan diverse groepen hulpverleners. Het contactpunt is uitsluitend gericht naar professionele zorg- en hulpverleners. 

Familieleden, vrienden of de mantelzorger van een persoon met dementie kunnen rechtstreeks contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds waarbij ze zijn aangesloten of een regionaal Expertisecentrum Dementie”, zegt minister Vandeurzen. 

Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu

Vorig jaar lanceerde minister Vandeurzen het Transitieplan – Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu. Dat plan vertrekt vanuit de gedachte dat we bij de verschuiving van acute naar chronische zorg, zelfredzaamheid en zelfzorg moeten aanmoedigen en vertrekken vanuit de noden van de patiënt en zijn omgeving. Verder is het ondersteunen en waarderen van mantelzorg belangrijk en in functie daarvan moet professionele zorg en hulp gemobiliseerd worden. 

Naast de opstart van het contactpunt dementie, hebben alle diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zich in het kader van het transitieplan bereid verklaard om hun maatschappelijk werkers op te leiden tot dementiekundige hulpverleners. Het Vlaamse Expertisecentrum Dementie zorgde voor de opleidingspakketten en via het principe van ‘train the trainer’ wordt de opleiding momenteel uitgerold over heel Vlaanderen. De Vlaamse overheid zal later dit jaar de eerste attesten uitreiken voor de dementiekundige maatschappelijke werkers. Het is de ambitie om vanaf vandaag elke maatschappelijk werker dementiekundig te maken. Dit blijft een continu engagement. 

 

Achtergrondinfo:

Vlaanderen telt vandaag meer dan 100.000 personen met dementie.

70% ervan woont thuis, omringd door familieleden en mantelzorgers.

1 op de 3 Vlamingen kent iemand met dementie in zijn omgeving.

6% van de Vlaamse bevolking (383.000 personen) staat in voor de zorg voor een persoon met dementie.

Het aantal personen met dementie zal tegen 2020 toenemen met bijna 30%.

Dementieplan – Naar een dementievriendelijk Vlaanderen

Transitieplan – Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu 

Contactgegevens van de regionale Expertisecentra Dementie 

 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr