2 mei 2017

Capaciteit voor begeleiding meer dan verdubbeld

 

De aanpak van jonge delictplegers moet vorm krijgen in een nieuw Vlaams decreet jeugddelinquentierecht. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen hiervoor bevoegd. “We moeten van deze gelegenheid volop gebruik maken om de dynamiek in Vlaanderen in een nieuw decreet te verankeren”, zei Vlaams minister Jo Vandeurzen vandaag op een studiedag over gesloten opvang te Brussel. De capaciteit voor de begeleiding van jeugdige delinquenten is sinds 2007 meer dan verdubbeld. Zowel de capaciteit binnen onze gemeenschapsinstellingen, maar vooral de begeleiding na of als alternatief voor een verblijf werd systematisch uitgebouwd. Ook een innovatieve aanpak, een aangepaste infrastructuur en de afstemming met de kinder- en jeugdpsychiatrie voor jongeren met een complexe problematiek blijven belangrijk.

“De dynamiek rond de opvang van jonge delictplegers is behoorlijk indrukwekkend. De capaciteit van onze Vlaamse gemeenschapsinstellingen steeg aanzienlijk”, zei Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Begin 2007 bedroeg de capaciteit van onze Vlaamse Gemeenschapsinstellingen 222 plaatsen, momenteel gaat het over 319 gesloten plaatsen. En naast de overname van de federale instelling te Everberg, is vooral de aangroei van de begeleiding als alternatief in voorzieningen in de buurt van de jongeren spectaculair. In 2015 creëerden we 60 bijkomende intensieve uitstroombegeleidingen en dit jaar nog eens 72 extra begeleidingen. Daarnaast ontwikkelden we in Vlaanderen de voorbije tien jaar met de start van de proeftuinen, Youth at Risk Vlaanderen, innovatieve methodieken zoals MST (Multisystem Therapy), de intersectorale zorgnetwerken en de uitbouw van het herstelgericht en constructief aanbod, een solide praktijk in Vlaanderen. We kunnen gerust stellen dat we de voorbije jaren door al deze evoluties de capaciteit voor begeleiding van jongeren hebben verdubbeld.”

Capaciteit stijgt in aangepaste nieuwe infrastructuur
Door de aanhoudende inspanningen is de capaciteit in de laatste jaren niet alleen verdubbeld. Er wordt daarenboven systematisch werk gemaakt van een verbeterde en aangepaste infrastructuur. Hiervan getuigen de nieuwe campussen te Beernem, Wingene en de aanpassingen in Everberg.

Versterkte samenwerking en aandacht voor veiligheid en complexe problematieken
De gemeenschapsinstellingen staan ook niet langer los van andere jeugdhulpverlening. Ze werken nauwer samen met private partners binnen Jongerenwelzijn, met de opvang voor jongeren met een beperking en met de kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze samenwerking wordt dit jaar nog eens uit uitgebreid met 72 bijkomende mogelijkheden tot intensieve uitstroombegeleidingen in de buurt van waar de jongeren wonen. Ook de versterkte samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie voor complexe dossiers met een investering van 2 miljoen euro moet er voor zorgen dat jongeren sneller uitstromen. Ook binnen de gemeenschapsinstellingen werd recent de omkadering aangepast waardoor er in iedere campus een aangepaste afdeling is voor jongeren met (zeer) complexe problematieken en gedragsproblemen. In 2017 realiseren we tot slot ook nog binnen onze voorzieningen voor jongeren met een handicap een versterking van het aanbod voor gedrags- en emotionele stoornissen (het zogenaamde GES+). We trekken de personeelsomkadering op van de bestaande plaatsen en creëren ook hier 38 bijkomende begeleidingen.

Decreet jeugddelinquentierecht: borgen van de inspanningen van de voorbije jaren
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Ik ben ervan overtuigd dat we de Vlaamse inspanningen, zoals de groei van de capaciteit, de samenwerking voor de uitstroom met andere intersectorale partners binnen de bredere jeugdhulp, de vooruitstrevende traditie in een herstelgerichte benadering en een sterk wetenschappelijk onderbouwde aanpak moeten consolideren in een eigen Vlaams jeugddelinquentierecht. De politieke besprekingen zijn ondertussen ver gevorderd op basis van de conceptnota van de Vlaamse Regering en de voorbereidende werkzaamheden van vele experten ter zake.”

Een ontwerp van decreet zal voor de zomer in de Vlaamse Regering besproken worden.

Tags: 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr