16 januari 2017

Campagne versterkt strijd tegen tienerpooiers

 

Na het onderzoek naar slachtoffers van tienerpooiers op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, lanceerde Child Focus vandaag de nieuwe website stoptienerpooiers.be. Die site en de bijhorende campagne willen ertoe bijdragen tienerpooiers te stoppen en te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden.


Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus: “Het is belangrijk potentiële slachtoffers correct en indringend te informeren. De site stoptienerpooiers.be en de campagne ‘Laat je niet pakken’ confronteert hen onverbloemd en in duidelijke taal met de werkelijkheid. Wég is de romantiek die ooit met loverboys geassocieerd werd: tienerpooiers zijn mensenhandelaars die jongeren uitbuiten in de prostitutie. De jongeren zelf maar ook iedereen die hen omringt moeten dit weten. Ze moeten ook vernemen dat ze er niet alleen voor staan, en dat gepaste hulp en bijstand voor hen beschikbaar en toegankelijk is.”

Stoptienerpooiers.be
De website richt zich met aangepaste boodschappen op drie doelgroepen. Eerst en vooral op de jongeren zelf, verder op ouders en vertrouwenspersonen, ten slotte op leerkrachten en hulpverleners.
Aandacht wordt besteed aan risicoprofielen, signalen die erop kunnen wijzen dat iemand slachtoffer wordt of is, aan de werkwijze die tienerpooiers hanteren en vooral ook aan de wijze waarop je als jongere, ouder, leerkracht... hulp kan vinden. Op de website vind je de campagnefilm, naast twee op reële verhalen gebaseerde nagespeelde getuigenissen van een slachtoffer en van een ouder.

Campagne tegen tienerpooiers
Zowel de site als de campagnespot worden door het agentschap Jongerenwelzijn gefinancierd en zullen ruim via sociale media worden gepromoot. Daarnaast worden affiches verdeeld in de middelbare scholen. Child Focus-vrijwilligers verspreiden postkaarten in zeven Vlaamse steden, meer bepaald op hotspots die mogelijk door daders en slachtoffers gefrequenteerd worden (zoals nachtwinkels, snackbars, seksshops, hotels, discotheken en clubs).

Ten slotte zullen op de contactadvertentiepagina van Het Laatste Nieuws en op sites die erotische afspraken faciliteren advertenties en banners verschijnen die potentiële prostitutieklanten erop wijzen dat prostitutie met of door minderjarigen illegaal en strafbaar is.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin : « Met deze campagne zetten we een krachtige stap in de aanpak van tienerpooiers. Door het bespreekbaar maken en dankzij snelle detectie vermijden we meer jonge slachtoffers. Door ons te richten naar meerdere actoren in de samenleving doen we ook een appel op iedereen om deze problematiek een halt toe te roepen. »
In 2016 ontving Child Focus zestig meldingen over effectieve of vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. 37 van deze meldingen kaderden in de tienerpooierproblematiek. Zes van deze laatste meldingen betroffen meisjes van veertien jaar of jonger.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr