23 december 2016

Bijkomend budget zorgzwaarte ouderenzorg

 

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist €10,8 miljoen te investeren in de financiering van de toenemende zorgkost van de woonzorgcentra. In 2017 zal er daardoor bijkomend voor 1.226 bewoners van woonzorgcentra een hogere tussenkomst worden gerealiseerd in de zorgkost waardoor de dagprijs kan worden gedrukt.

Daarnaast keurde de Vlaamse Regering reeds eerder een decreet goed waardoor vanaf 1 januari 2018 elk woonzorgcentrum dat nieuwbouw of vernieuwbouw plant, aanspraak kan maken om per bewoner per dag een korting van 5 euro op de factuur toe te staan. Dit decreet ligt nu ter bespreking voor in het Vlaams parlement.
 
Betaalbaarheid dagprijzen
Met beide initiatieven wil de Vlaamse Regering de betaalbaarheid van de dagprijzen van woonzorgcentra zoveel mogelijk onder controle houden.
Sinds de zesde staatshervorming van 2014 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de dagprijzen die de woonzorgcentra (mogen) hanteren.
 
Met de tegemoetkoming van de zorgverzekering (130 euro per maand), de tegemoetkoming van de hulp aan bejaarden (waarover Vlaanderen vanaf 1 januari 2017 bevoegd wordt) en de dagprijscontrole, wil Vlaanderen de noodzakelijke instrumenten inzetten om de betaalbaarheid van de woonzorgcentra te handhaven.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr