17 december 2016

Bedrijfscoaches stimuleren de gezonde keuze op werkvloer

 

Het is de taak van de overheid om er voor te zorgen dat de gezondheid van de Vlaming verbetert, dat is wat de Vlaming zegt in een enquête afgenomen bij Vlamingen over het gezondheidsbeleid. De Vlaamse Regering pikt hierop in door de bedrijfscoaches in het leven te roepen. Zij zullen bedrijfsleiders motiveren en coachen om acties op zetten die de gezondheid van de werknemers bevorderen. Dit is ook één van de concrete acties die op de Gezondheidsconferentie worden voorgesteld.

Een preventief gezondheidsbeleid bestaat uit meerdere aspecten. Er is gezonde voeding, sedentair gedrag en beweging, tabak, alcohol en geestelijke gezondheid. De bedrijfscoach speelt in op de prioriteiten van het preventieve gezondheidsbeleid van het bedrijf en houdt rekening met de specificiteit van de onderneming of de sector.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Health is in all policies, gezondheid is een zaak van vele beleidsdomeinen. De werkvloer is voor vele volwassenen de setting waar het meeste tijd wordt doorgebracht. De bedrijfscoaches stimuleren tijdens de werkuren de Vlamingen te kiezen voor het gezonde alternatief”.

Nood het hoogst bij kleine organisaties, zowel in profit als social profit
De nood aan het aanbieden van coaching is het hoogst bij kleine organisaties. Op dit moment zijn daar het minste acties in het kader van gezondheidspromotie en ziektepreventie. In samenspraak met de sociale partners kunnen we de middelen prioriteren. Kleine en middelgrote organisaties maken dus in de eerste plaats kans op middelen om een bedrijfscoach aan te werven. 
De uitvoering van het project gebeurt door een samenwerkingsverband van Voka, Verso en VIGeZ.  Unizo en Co-prev zullen ook in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn.

Expertise
De methodiek wordt inhoudelijk uitgewerkt door VIGeZ in samenwerking met andere partnerorganisaties zoals VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen) en VLESP (Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie) of met andere experten. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria voor de coaches op en zorgen voor opleiding, ontwikkelen methodieken en staan in voor de kwaliteitsbewaking. 

Financieel duwtje in de rug
De Vlaamse overheid voorziet in cofinanciering waarbij er middelen worden vrijgemaakt in functie van de geleverde prestaties door de bedrijfscoach. De ondernemingen zullen dus slechts een deel van de kost van de coaching moeten betalen. De Vlaamse overheid neemt de rest van de kosten op zich. In totaal wordt voor de uitvoering van het project van 15 december 2016 tot en met 2019 2.800.000 euro uitgetrokken

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr