13 november 2013

1813: nieuw nummer voor de Zelfmoordlijn

 

De Vlaamse overheid werkt sinds 2006 structureel en duurzaam aan de preventie van zelfdoding. In maart 2013 werd een nieuw actieplan suïcidepreventie goedgekeurd. Doel van het plan is het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20% te doen dalen, in vergelijking met het jaar 2000. Om dat waar te maken heeft de Vlaamse Regering beslist om het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) te erkennen als partnerorganisatie. Met die partnerorganisatie kan de Vlaamse overheid verder werken aan de coördinatie, afstemming, continuïteit, wetenschappelijke onderbouw én evaluatie van het beleid inzake suïcidepreventie in Vlaanderen. Tegelijkertijd werken het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal vanaf vandaag samen aan een nieuw noodnummer 1813. 1813, het nieuwe telefoon – en chatnummer van de Zelfmoordlijn, moet de drempel voor de burger verlagen.

“In het actieplan suïcidepreventie werd vermeld dat er via een samenwerking tussen het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal een apart,verkort, noodnummer voor de Zelfmoordlijn komt. Deze samenwerking zorgt voor een laagdrempelige en brede beschikbaarheid van telefonische hulpverlening aan mensen in suïcidale crisis. Alle hulpmogelijkheden en diensten voor de preventie van zelfdoding, zullen bovendien via zelfmoord1813.be, een nieuw digitaal platform, overzichtelijk en op laagdrempelige wijze toegankelijk gemaakt worden”, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

 
1813: kort noodnummer

1813 wordt het nieuwe telefoonnummer van de Zelfmoordlijn. Verder vormt 1813 ook de toegangspoort en het platform voor de preventie van suïcidaal gedrag via een nieuwe website: www.zelfmoord1813.be.

“De afgelopen maanden hebben Tele-onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding hun expertises gebundeld en intensief met elkaar overlegd om mogelijk te maken dat hun vrijwilligers samenwerken aan het noodnummer 1813. Crisishulp is cruciaal in het overbruggen van de suïcidale crisis. Belangrijk is daarom dat de suïcidale oproeper zeer snel de weg vindt naar hulp. Crisishulp heeft op de portaalsite www.zelfmoord1813.be dan ook een centrale plaats”, aldus minister Vandeurzen.
Bellen naar 1813 is gratis voor de beller, ongeacht of die met een vast of mobiel toestel belt, of zijn rekening betaald heeft of niet, noodnummers zijn te allen tijde bereikbaar. Bellen naar 1813 is ook anoniem.

Partnerorganisatie VLESP

 

Op vrijdag 8 november stelde de Vlaamse Regering het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) aan als de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid inzake de preventie van zelfdoding. Het VLESP is een samenwerkingsverband tussen de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (UGent) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Dit samenwerkingsverband werd gekozen omdat hierdoor wetenschappelijke kennis en expertise kan gecombineerd worden met een vertaling naar het werkveld en de algemene bevolking.

“VLESP gaat mee het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie uitvoeren. De kerntaken van deze partnerorganisatie zijn het geven van advies en informatie, het ontwikkelen van nieuwe evidencebased methodieken en het uitvoeren van het Vlaams actieplan op het gebied van registratie van suïcidaliteit in Vlaanderen, de evaluatie van de verschillende geplande acties en het vorm geven aan het beleid van de partners inzake suïcidepreventie. Gelet op de vele potentieel betrokken beroepsgroepen, is ook het uitwerken van eenmultidisciplinaire richtlijn voor de preventie van zelfdoding een belangrijke opdracht”, zegt minister Vandeurzen.

Verder zal het VLESP als algemeen aanspreekpunt in Vlaanderen optreden voor alle algemene vragen over de preventie van zelfdoding die gesteld worden vanuit de algemene bevolking, relevante organisaties, media... Belangrijk hierbij is te benadrukken dat VLESP het aanspreekpunt is voor alle niet crisis-gerelateerde vragen waarmee het zich onderscheidt van Zelfmoordlijn1813 dat het aanspreekpunt is voor alle crisishulp.

VLESP zal ook instaan voor het inhoudelijk beheer van de portaalsite www.zelfmoord1813.be.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr