15 mei 2014

1 op 2 jonge Vlamingen overweegt pleegouderschap

 

Maar liefst 48,4% Vlamingen tussen 20 en 39 jaar overwegen om pleegouder te worden. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.500 Vlamingen in het kader van de Internationale Dag van het Gezin. De drempels om te starten als pleegouder liggen vooral bij een druk gezinsleven, het loslaten van kinderen of te weinig woonruimte. Om geïnteresseerden over de streep te trekken en beter te informeren over de mogelijkheden binnen pleegzorg lanceert Pleegzorg Vlaanderen een nieuwe website.
 

Pleeggezinnen zijn belangrijk, maar toch blijft Vlaanderen kampen met een structureel tekort aan kandidaatpleeggezinnen. Om in kaart te brengen waarom Vlamingen de stap richting pleegzorg niet durven zetten, werd een enquête afgenomen bij 1.500 Vlamingen in het kader van de Internationale Dag van het Gezin. “Wat opvalt is dat de onduidelijkheden rond pleegzorg steeds meer wegebben.”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Meer dan 80% van de Vlamingen weet stilaan dat pleeggezinnen een kind van iemand anders opvangen voor korte of lange tijd. Wat vaak vergeten wordt is dat ook volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek terecht kunnen in een gezin wanneer ze niet meer thuis kunnen wonen. Slechts één op drie is zich ook daarvan bewust.”

Nog opvallender zijn de cijfers rond de stap om pleegouder te worden. “Globaal gezien geeft 36,3% van de ondervraagden aan de stap als pleeggezin wel of eerder wel te willen zetten.”, aldus Heselmans. “Als we ons richten op de doelgroep tussen 20 en 39 jaar zien we dat dat aantal gegroeid is tot maar liefst 48%. Daarvan geeft 15,6% duidelijk mee dat ze de stap willen zetten, 32,8% kampt nog met de nodige positieve voorzichtigheid. Natuurlijk gaan we er niet van uit dat al deze gezinnen de stap naar pleegzorg zullen wagen. Maar de resultaten tonen wel dat het sociaal engagement van jonge Vlamingen groot is en pleegzorg steeds meer bespreekbaar wordt.” Vlaanderen telt momenteel meer dan 4.000 pleeggezinnen. “Maar de leeftijd van onze pleeggezinnen ligt erg hoog. Cijfers tonen aan dat 61% pleegouders in de leeftijdscategorie tussen 40 en 59 jaar zit, 24% is nog ouder. Als we kijken naar het aantal jonge gezinnen, ligt het aandeel flink lager: slechts 15% van onze pleegouders is jonger dan 39 jaar.”

Jonge gezinnen worden vooral tegengehouden door een druk gezinsleven. “In 29% van de gevallen geven Vlamingen die zich willen openstellen voor een pleegkind aan dat ze momenteel een te druk gezinsleven hebben of dat hun kinderen nog te jong zijn. Ook het emotionele speelt een grote rol. Er bestaat een mogelijkheid dat een pleegkind terugkeert naar de ouders en voor 18% van de ondervraagden is net dat de grootste drempel. Toch bestaat pleegzorg in heel veel verschillende vormen en kan je er zelf voor opteren in welke mate je een afgelijnd engagement opneemt.” Tot slot zijn een tekort aan woonruimte (10%), de eigen jonge leeftijd (9%) en een te drukke job (8%) nog veelvoorkomende barrières.

Om geïnteresseerden te informeren en te overtuigen om pleeggezin te worden, lanceert Pleegzorg Vlaanderen een nieuwe website op deze Internationale Dag van het Gezin. Op www.pleegzorgvlaanderen.be kan iedereen ontdekken op welke manier je als pleeggezin een positieve bijdrage kan leveren in het leven van kwetsbare kinderen of volwassenen.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr