23 oktober 2014

“Pleegzorg Vlaanderen maakt gezinnen warm voor pleegzorg”

 

In de aanloop naar de Week van de Pleegzorg lanceert Pleegzorg Vlaanderen een grote wervingscampagne om nieuwe pleegouders aan te spreken. De komende weken gaat de organisatie op zoek naar 297 kandidaat-pleegouders, net zoveel als er jonge kinderen zijn die wachten op een pleeggezin. Vooral voor die kinderen tussen 0 en 6 jaar wil Pleegzorg Vlaanderen extra gezinnen aantrekken.

In Vlaanderen vinden op dit moment 4.833 kinderen een plekje in een pleeggezin. “Maar toch zijn er nog heel wat kinderen, waar we extra pleeggezinnen voor willen aanspreken”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg 

Vlaanderen. “Op dit moment merken we dat we voor 297 kinderen tussen 0 en 6 jaar geen geschikt pleeggezin vinden. Net voor hen is het belangrijk dat ze de nestwarmte van een gezin kunnen voelen, om zich op een veilige manier te kunnen hechten en de eerste stapjes te zetten naar hun verdere leven. We zijn er zeker van dat er in Vlaanderen nog heel wat warme gezinnen zijn die kinderen in moeilijke omstandigheden willen opvangen en een eigen plekje willen geven. We zijn vooral op zoek naar gezinnen die een langdurig engagement willen aangaan of zelfs een pleegkind willen laten opgroeien tot het op eigen benen kan staan. Met respect voor de ouders want ook zij blijven, in de mate van het mogelijke, aanwezig in het leven van een pleegkind.”

Twijfelaars

De wervingscampagne in de aanloop naar de Week van de Pleegzorg moet twijfelaars over de streep trekken. “We merken dat één op twee Vlamingen open staat voor pleegzorg”, aldus Heselmans. “Maar de eerste stap zetten, dat blijft moeilijk. Bovendien denken heel wat geïnteresseerden ook dat ze niet in aanmerking komen als pleegouder. Maar of je nu holebi bent, in een klein of groot huis woont en voor korte of lange tijd een kind een thuis wil geven: iedereen kan zich kandidaat stellen. Op onze campagnewebsite www.pleegzorg.be kan iedereen bovendien zelf ontdekken of er een pleegouder schuilt in hen. En tijdens de Week van de Pleegzorg, tussen 14 en 23 november, nodigen we iedereen uit om pleegzorg te ontdekken in hun buurt. Op het einde van die week hopen we dat we evenveel kandidaat-pleegouders bij elkaar hebben gebracht als er jonge kinderen zijn die wachten op een pleeggezin, 297 dus.”

Eerste optie bij uithuisplaatsing

"We bouwen pleegzorg deze legislatuur verder uit en willen het nog sterker profileren binnen de zorg voor en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen. Pleegzorg moet steeds de eerste te overwegen hulpverleningsvorm zijn wanneer een uithuisplaatsing aan de orde is. We weten namelijk dat de zorg in een gezin in veel gevallen heilzamer is dan opname in een instelling. We zullen de komende legislatuur ook blijven inzetten op de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen en de selectie en matching verbeteren. De campagne naar aanleiding van de Week van de Pleegzorg is daar een mooi voorbeeld van”, zegt Vlaams minister Vandeurzen.

Doodvermoeiend

De knusse huiskamer van pleegouders Sanne en Rudi is het decor van de kick-off van de campagne. “We zijn een gewoon gezin, in een gewoon huis, in een gewone straat, in een gewone stad”, zegt pleegmama Sanne. “Én we zijn pleegouders van een kleuter, Fro, en een baby’tje, Max. Wij hebben heel bewust gekozen voor jonge kinderen, ook al hebben we allebei drukke jobs en een geëngageerd leven. Voor ons is opvoeden van pleegkinderen zoals dat bij iedereen is die een baby en een peuter in huis heeft: doodvermoeiend en ongelooflijk plezant!

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr