24 februari 2018

‘Leef zonder filter’: zelfzorgcampagne bereikt 356.856 jonge Vlamingen

 

‘Leef zonder filter’, heel veel jongeren tussen 18 en 24 jaar kregen de afgelopen maand deze boodschap te zien. Via Facebook en Instagram bereikte de campagne niet minder dan 356.856  jongeren. Dat wil zeggen dat 65% van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar de campagnebeelden tussen hun Facebook of Instagram feed hebben zien staan. Om en bij de 100.000 Vlamingen gingen vervolgens voor tips in verband met zelfzorg te rade op www.leefzonderfilter.be. De campagne loopt nog tot en met 25 februari 2018.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid die Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag lanceert. Nora Gharib, bekend van Patser, wierp zich op tot boegbeeld van de campagne die zich specifiek richt tot jongeren van 18 tot 24 jaar. De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter. De campagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentale weerbaarheid, de veerkracht, te verhogen.

Onder meer Julie Van den Steen (MNM-DJ), Maureen Vanherberghen (Ketnetband), Tinne Oltmans (Move tegen Pesten) en Nora Gharib sprongen meteen op de kar en postten op sociale media foto’s met de hashtag #Leefzonderfilter. Hiermee toonden ze aan de jongeren dat iedereen wel eens kampt met ruis in het hoofd. Ook Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakte postte een foto om het probleem aan te kaarten en bespreekbaar te maken: “In ons beleid hebben we bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen. Het is echter niet evident om deze doelgroep te bereiken, maar met deze campagne zijn we daarin geslaagd. Vlak na de lancering van de campagne piekte www.leefzonderfilter.be tot 10.000 bezoekers op één dag. We blijven herhalen aan jongeren: “Praat over je gevoelens en over hoe het met jezelf en met vrienden en ouders gaat. Eet gezond, beweeg en slaap voldoende”. Op dit moment bekijken we om deze campagne een vervolg te geven.”

De zelfzorgcampagne kadert in het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Het is een expliciete doelstelling om met deze campagne de zelfzorg onder jongeren te versterken. Aansluitend zijn onlangs bijkomende middelen uitgetrokken voor de realisatie van een programma ‘vroeginterventie –en detectie’, een eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren in het kader van de oproep ‘één gezin, één plan’ en wordt er geïnvesteerd in specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen.

De campagne bestaat uit een campagnewebsite met tips www.leefzonderfilter.be, affiches, een socialmediafilmpje en er was een samenwerking met Generation M op MNM (woensdag 17/01). In dat woensdagavondprogramma liet Karolien Debecker het topic uitgebreid aan bod komen.

Deze campagne werd gerealiseerd met het  Vlaams Instituut Gezond Leven, in samenwerking met de Vlaamse jeugdraad,  het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), cachet, eetexpert.be, Te Gek!?, Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische Stoornissen (VDIP) en Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG).

>> Filmpje: https://vimeo.com/250816953

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr