Samen zorgkrachtig maakt werk in zorg werkbaar 19 maart 2017

 
De zesde editie van de Dag van de Zorg werd zondag 19 maart 2017 op gang getrapt door Vlaams minister Jo Vandeurzen. De Dag wil de zorg- en welzijnssector bekender maken bij het brede publiek en tegelijk de duizenden zorgverleners in de sector in de bloemetjes zetten.  170 organisaties actief in zorg en welzijn zetten hun deuren open voor het brede publiek.  De minister opende de Dag bij MedTech Flanders te Gent, een netwerk van 19 Vlaamse kmo’s dat zich toelegt op medische spitstechnologie. De minister benadrukte daar dat samenwerking op alle domeinen in zorg en welzijn de grote uitdaging voor de sector vormt. Nog meer samenwerkenen innovatie op de werkvloer moet ook het werken in de zorgsector weer meer werkbaar maken. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering investeert 10 miljoen euro in de kinderopvang 19 maart 2017

 
Vlaanderen investeert ook in 2017 in kinderopvang. In totaal wordt 10 miljoen euro uitgetrokken. Een deel hiervan wordt geïnvesteerd om subsidies toe te kennen aan kinderopvanginitiatieven die nog niet op enige vorm van financiële ondersteuning konden rekenen. Daarnaast kunnen zowel nieuwe kinderopvangplaatsen als gesubsidieerde initiatieven de omschakeling maken naar plaatsen waarbij ouders betalen voor kinderopvang naargelang hun inkomen. Lees meer
 
 

5 euro korting op dagprijs Vlaamse woonzorgcentra door nieuw subsidiesysteem 17 maart 2017

 
Het nieuwe subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector is definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit hervormde financieringssysteem is aangepast aan de normen die de EU oplegt. Nieuwe en vernieuwde woon-zorgcentra komen nu in aanmerking voor een infrastructuurforfait van 5 euro per dag per woongelegenheid. Zo bewerkstelligt het systeem in principe meteen een betere betaalbaarheid van de woon-zorgcentra. Lees meer
 
 

Wekelijkse zitdag op zaterdag 9 maart 2017

 
Wens je een gesprek met een medewerker van de minister? Dat kan. De zitdag vindt plaats op zaterdag van 10u tot 11u30 in Casa Papa Giovanni, Noordlaan 111a in Genk. Els Schreurs is voor de minister aanwezig. Indien u een afspraak wenst op een ander tijdstip, kan u dat aanvragen via els.schreurs@vlaanderen.be of 089/65.61.10. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen zitdagen. Lees meer
 
 

Campagne informeert burgers over troeven erkende assistentiewoningen 8 maart 2017

 
Zelfstandig blijven wonen in de eigen, vertrouwde buurt is de wens van veel ouderen. Een aangepaste en veilige woning is daarbij belangrijk. Het Vlaams ouderenbeleid is erop gericht die wens mogelijk te maken en biedt diverse ondersteuningsvormen. Een assistentiewoning, een door de Vlaamse overheid erkende woonvorm, kan een kwaliteitsvol antwoord bieden. Om meer bekendheid te geven aan deze woonvorm en mensen te helpen in hun zoektocht naar een assistentiewoning, start de Vlaamse overheid een uitgebreide publiekscampagne op. Het is immers belangrijk dat potentiële kopers of huurders van een assistentiewoning correct ingelicht worden over wat zij van deze woonvorm kunnen verwachten en wat niet. Zo kunnen ze juiste keuzes maken. Een checklist somt op waar een huurder of koper op moet letten. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr