Vlaanderen zet in op preventie van seksueel kindermisbruik 19 mei 2017

 
Vlaanderen lanceert ‘Stop it Now!’, een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Pedofiele gevoelens kies je niet, gedrag kies je wel. Het grootste deel van mensen met pedofiele gevoelens wil nooit seksueel misbruik plegen. Personen die met deze gevoelens worstelen maar niet tot daden willen overgaan raken echter vaak geïsoleerd en verward. Ze hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met hun probleem. Stop it Now! Vlaanderen doet aan het voorkomen van seksueel kindermisbruik door middel van voorlichtingsacties en het bieden van informatie, advies en ondersteuning via een hulplijn. Daarnaast wil de hulplijn de stap naar de juiste behandeling – wanneer nodig - verkleinen. De hulplijn is gratis, anoniem en vertrouwelijk. Lees meer
 
 

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg 17 mei 2017

 
Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager. De mantelzorgers verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet alvast 300.000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg in de eerste helft van 2018 operationeel wordt. De oprichting van dit expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen introduceert kind-check tegen kindermishandeling 8 mei 2017

 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, neemt acties om de aanpak van kindermisbruik in Vlaanderen nog te verscherpen. Op dit moment wordt volop gewerkt aan een kind-check in Vlaanderen. De kind-check moet alle hulpverleners in Vlaanderen alert maken voor de vraag of er bij de hulpverleningssituatie ook kinderen betrokken zijn. Minister Vandeurzen wil van de kind-check de standaardpraktijk in Vlaanderen maken. Daarnaast verlengde de Vlaamse Regering vorige vrijdag de versterking van de vertrouwenscentra kindermishandeling goed met een half miljoen euro. Minister Vandeurzen evalueert deze maand ook de hulplijn 1712, met het oog op de verhoging van de bereikbaarheid voor meldingen van geweld. Lees meer
 
 

Vlaams agentschap voor uitbetaling kinderbijslag klaar voor de start 5 mei 2017

 
Vlaanderen zal vanaf 1 januari 2019 de kinderbijslagen (gezinsbijslagen) uitkeren. Voor een efficiënte uitbetaling is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) opgericht waaraan de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring heeft gegeven. Dit Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid zal zich ontfermen over zowel de organisatie als de uitbetaling van de gezinsbijslagen. De uitbetaling zelf gebeurt door 4 private fondsen en één publiek fonds. Kind en Gezin zal de rol van regisseur op zich nemen. Het decreet tot oprichting van het agentschap werd vrijdag 5 mei 2017 definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Lees meer
 
 

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders 3 mei 2017

 
Voortaan mogen alleen vergunde ziekenwagendiensten die voldoen aan alle kwaliteitseisen zieken liggend vervoeren. De Vlaamse regering heeft daarvoor vandaag haar principiële goedkeuring aan het decreet ‘Niet dringend liggend ziekenvervoer’ gegeven. Wie gebruik maakt van zo’n ziekenwagen, kan er zo zeker van zijn dat de chauffeur en begeleider een opleiding genoten hebben, dat de factuur correct en transparant is en dat er aan medische en hygiënische voorwaarden is voldaan. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Agenda